Fri programvareaktivist Bradley M. Kuhn besøker Norge - pressemelding fra NUUG

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue May 31 09:36:00 CEST 2016


Denne uka besøker den velkjente fri programvareaktivisten Bradley
M. Kuhn Norge, og han kan oppleves på åpne arrangementer i Oslo på
fredag og i Bergen på lørdag.

Bradley M. Kuhn er mest kjent for sin innsats med håndheving av fri
programvarelisensen GPL, der han i over 20 år har jobbet tett opp mot
selskaper som trenger hjelp til å forstå hva de kan og ikke kan gjøre
med fri programvare.  Han vant O'Reilly Open Source Award i 2012 for sin
innsats.  Tidligere var han daglig leder for Free Software Foundation,
og i dag er han styreleder for Software Freedom Conservancy.  Software
Freedom Conservancy er en organisasjon som tilbyr et juridisk "hjem" for
fri programvareprosjekter og bistår i håndheving av bruksvilkårene til
fri programvarelisenser.  Software Freedom Conservancy er for tiden mest
kjent for et tysk søksmål mot VMware for brudd på åndsverkloven, men er
også involvert i en kontrovers med Ubuntu om hvordan bruksvilkårene for
ZFS skal tolkes.

Bradley M. Kuhn er invitert til Norge av foreningene NUUG og BLUG.  NUUG
er en nasjonal medlemsforeninger med formål å stimulere til økt bruk av
fri programvare, åpne standarder og UNIX-lignende systemer. BLUG er en
brukergruppe for GNU/Linux, BSD og annen fri programvare i Bergen.

Tid og sted
-----------

Oslo:   Fredag 18:30, Teknologihuset, Pilestredet 56
Bergen: Lørdag 14:00, Bibliotek for Realfag, UiB, Johannes Bruns Gate 12

Kontaktpersoner
---------------

NUUG-leder Hans-Petter Fjeld 
epost sekretariat (at) nuug.no 
tlf +47 95728209

Referanser:
-----------

 * http://www.nuug.no/aktiviteter/20160603-conservancy/
 * http://www.blug.linux.no/2016-bkuhn/
 * https://en.wikipedia.org/wiki/Bradley_M._Kuhn
 * https://en.wikipedia.org/wiki/Software_Freedom_Conservancy
 * https://sfconservancy.org/blog/2016/feb/25/zfs-and-linux/


More information about the interesserte mailing list