Medlemsmøte 2016-11-08: Om beslaget i popcorn-time.no saken

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Nov 8 06:44:39 CET 2016


[NUUG]
> Månedens tema er: «Om beslaget i popcorn-time.no saken» med
> Morten Eriksen.

Som oppvarming til presentasjonen har vi i dag publisert Økokrims
tilsvar til begjæringen om å oppheve beslaget på NUUGs blogg[1].

 [1] <URL: https://www.nuug.no/news/Nytt_tilsvar_fra__kokrim_om_DNS_beslaget___de_holder_p__sitt.shtml >

Ta gjerne kontakt med oss i foreningen NUUG hvis du har tips om
argumenter eller faktorer som du mener er relevante i saken. Vi tar også
fortsatt svært gjerne imot annen hjelp og donasjoner[2] for å finansiere
saken videre. Uten donasjonene som er kommet inn så langt hadde det vært
utfordrende for oss i NUUG med å forsvare å bruke mer penger på
advokathjelp i saken.

 [2] <URL: https://www.nuug.no/dns-beslag-donasjon.shtml >

Ses vi på møtet i dag?

Hilsen oss i foreningen NUUG.


More information about the interesserte mailing list