NOARK5-kjerne som fri programvare får epostliste hos NUUG

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Nov 9 07:45:53 CET 2016


Nikita er en fri programvare kjerne som implementerer NOARK 5-
standarden[1].  Den implementerer en REST-tjeneste for det publiserte
tjenestegrensesnittet[2].  Systemet er skrevet i Java 8 og bruker Maven
og Spring.

 [1] <URL: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Noark/Noark-5/English-version >
 [2] <URL: https://samdok.com/2016/09/20/noark5-tjenestegrensesnitt-v-1-0-beta-er-na-tilgjengelig/ >

For tiden er kodebasen et 'skjelett'; grovstrukturen til Noark er på
plass, men det gjenstår en del før den kan brukes som arkiv.  Målet er
at den skal bli et fullverdig alternativ for å ta vare på arkivet til
offentlige etater.  Ideene bak prosjektet ble presentert i et møte i
NUUG Oslo for et år siden[3].  Presentasjonen er tatt opp på video og
tilgjengelig på websiden.

 [3] <URL: https://www.nuug.no/aktiviteter/20150908-noark5-friprog/ >

Prosjektet er startet av Thomas Sødring ved Høgskolen i Oslo og
Akershus, og kildekoden er tilgjengelig fra github[4].  NUUG stiller med
epostliste, og en kan melde seg på via Mailman-grensesnittet[5].

 [4] <URL: https://github.com/HiOA-ABI/nikita-noark5-core >
 [5] <URL: https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/nikita-noark >

Hvis dette høres interessant ut for deg, meld deg på epostlisten og bli
med å utvikle systemet.  Arbeidsspråket på epostlisten er engelsk, men
vi forstår også norsk.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Foreningen NUUG


More information about the interesserte mailing list