[NUUG] Status DNS-beslag av popcorn-time.no

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Oct 21 11:40:55 CEST 2016


[NUUG-leder Hans-Petter Fjeld]
> Etter at vi hadde tapt i tingretten, og etter at vi satt igang en anke
> til lagmannsretten, så oppnådde vi kontakt med de som stod som juridiske
> eiere av domenet, IMC. Det betyr at det mest sannsynlig ikke er slutten
> på eventyret enda, selv om vi ikke har tatt en endelig avgjørelse på
> nåværende tidspunkt.

Nå er avgjørelse tatt, ny begjæring sendt, og teksten i begjæringen kan
leses på NUUGs blogg:

  https://www.nuug.no/news/Rett_skal_v_re_rett___Finn_frem_popcorn__tid_for_neste_runde_.shtml

Vil forøvrig minne om at vi svært gjerne tar imot mer hjelp i form av
donasjoner for å dekke advokatkostnader:

  https://www.nuug.no/dns-beslag-donasjon.shtml

Vi tar også svært gjerne imot flere medlemmer.  Flere medlemmer gir både
foreningen større innflytelse og større finansielle muskler.  Du kan
melde deg inn i dag via

  https://www.nuug.no/innmelding.shtml

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list