Teckids, the free software youth organisation - medlemsmøte 2017-08-08 i NUUG Oslo

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Aug 10 13:57:13 CEST 2017


[Petter Reinholdtsen]
> Medlemsmøte 2017-08-08: Teckids, the free software youth organisation

Da er videoopptaket fra møtet lastet opp til Frikanalen (kringkastes
første gang 2017-08-15 08:00).

Du kan se det selv før den kringkastes på
<URL: https://www.nuug.no/aktiviteter/20170808-teckids/ >, og hvis du
synes opplæring av unger i teknologi og fri programvare høres ut som et
initiativ som bør videreføres i Norge, meld deg på epostlisten
<URL: https://www.teckids.org/wws/subscribe/norge-founders > og la oss
se om vi får dette til. :)

Videoen vil være tilgjengelig så snart transkodingen er ferdig,
antagelig om mindre enn en time.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list