Kort rapport fra to dager i tingretten om DNS-domene-inndragning

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Dec 20 10:24:08 CET 2017


Her er en kopi fra
<URL: https://www.nuug.no/news/Kort_rapport_fra_to_dager_i_tingretten_om_DNS_domene_inndragning.shtml >
for de som ikke følger NUUGs nyhetsblogg:

Kort rapport fra to dager i tingretten om DNS-domene-inndragning
================================================================

Det har vært stille her på bloggen om DNS-beslag-saken, men det har ikke
vært stille i saken. Vi har rett og slett ikke rukket blogge på grunn av
høy arbeidsbelastning på jobb og privaten, men her er endelig en liten
oppdatering. Vi ville satt umåtelig pris på at du viste din støtte til
vår innsats her ved å donere penger til forsvarsfondet. Til nå er det
sikkert påløpt mer enn 100 000,- i advokatutgifter, og vi har ikke fått
i nærheten av dette i donasjoner. Vi holder ut, men det blir enklere med
hjelp.

I dag var NUUG, EFN og IMC i tingretten etter at IMC nektet å godta
inndragning av DNS-domenet popcorn-time.no. Dette er neste steg i saken
som startet med Økokrims beslag av det samme domenet. Siden sist
bloggpost har anken av beslaget til lagmannsretten ikke blitt tatt til
følge, og anken til høyesterett blitt avvist. Det satte et foreløbig
punktum for beslags-saken, og i mellomtiden har Økokrim avsluttet
etterforskningen, konkludert med at de ikke har noen å sikte, og at de
vil inndra DNS-domenet. Inndragning er visst det de kaller det når
politiet tar ting etter at etterforskning er avsluttet, mens beslag er
når de tar noe før etterforskningen er avsluttet. Dermed var vi i
tingretten for å protestere på inndragningen, for å få bedre belyst
sakens prinsipielle sider.

En av de sakkyndige vitnene var Håkon Wium Lie, som har tegnet og
skrevet følgende oppsummering av de to dagene i retten:

 <se blog for tegning>

 [kjappe notater fra Follo Tingrett]

 Dag 1. Rettens leder (Jonn Ola Sørensen) har med seg to meddommere, en
 kvinne og en mann som begge ser ut å være eldre enn ham. Ingen av dem
 er vel i kjernegruppa av popcorn-time brukere, men hvem vet: vitnet
 Rune Ljostad har forteller oss at Popcorntime brukes av svært mange i
 Norge. Om dette skyldes Dagsrevyens reportasje:

  https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19012715/27-01-2015#t=26m46s

 ... eller Aftenpostens artikler:

  https://www.aftenposten.no/norge/i/2JXl/Gratisfilm-pa-Popcorn-Time-er-ulovlig-likevel

 eller lenker fra Google, eller det nå stengte nettsiden:

  https://popcorn-time.no/

 er et tema i saken.

 Aktor Maria Bache Dahl fra Økokrim og Ola Tellesbø, som reprsenterer
 den norske registraren, hadde hvert sitt innledningsforedrag fra hver
 sin side i saken. Deretter presenterte advokater fra NUUG og EFN kort
 sine standpunkt.

 Så var det tid for vitner. Først registrar Morten E. Eriksen som
 fortalte hvordan han enkelt registrerer navn i .no-domenet uten å vite
 hvem som står bak eller hva slags innhold som legges på sidene. På
 denne måten får han ofte høre om navn på filmer eller produkter som
 slippes neste år.

 Advokat Rune Ljostad stilte som vitne for Økokrim. Han er profesjonell
 piratjeger og orienterte om andre lignende saker der norske og andre
 myndigheter stenger nettsted eller tar domenenavn. Da han ble spurt
 om det var en "Play"-knapp på popcorn-time.no ville han ikke svare, og
 Maria Bache Dahl kom raskt inn og sa at Rune var ikke innkalt for å
 snakke om popcorn-time.no, men om det hun kaller "tjenesten
 Popcorntime".

 Dette ser ut til å bli et annet spørsmål: hva er popcorn-time? En
 tjeneste? En protokoll? Et nettsted? En avspiller? En søkemotor?

 Dommerens kommentarer tyder på at han sliter med å sortere
 begrepene. Rune Ljostad har en god teknisk forståelse. Det har Petter
 Reinholdtsen også, men han fikk ikke slippe til i dag pga.
 tidsmangel.

 Siste vitne i dag er Dani Bacsa som er internett "investigator" for
 Motion Picture Association. Han bor i Brussels og har flydd inn for
 anledningen. Han kom langt for å fortelle det mange andre vitner i
 saken også kunne sagt. Ingen er uenige om de tekniske sidene ved
 saken. Her er en kort oppsummering:

 * popcorntime.no ble registrert av en ukjent person/virksomhet
 * på siden ble det lagt informasjon om, og lenker til popcorn-time
  programvare
 * det lå ingen filmer på popcorntime.no

 Spørsmålet i saken er om dette kvalifiserer til "medvirkning" til en
 forbytelse. Dersom svaret er ja vil retten antageligvis opprettholde
 Økokrims beslagleggelse av popcorn-time.no. I motsatt fall vil
 nettnavnet formodentlig bli returnert til den/dem som registrerte
 navnet.

 _______________________________________________________________

 Dag 2 startet med at Petter Reinholdtsen forklarte hvorfor Rune
 Ljostads tall fra i går er feil. Petter argumenterte at tallet på
 filmer i det fri er langt høyere enn det Rune Ljostad anslo (som var
 1%).

 Etterpå snakket Willy Johansen, som representerer dem som selger
 filmer på fysiske media, om hvordan salget har gått ned. Popcorn-time
 fikk mye av skylda, men han visste ikke hvor stor innvirkning
 popcorn-time.no hadde hatt. Han sa videre at det er svært enkelt å
 laste opp filmer fra mobiltelefonen og at disse da automatisk ville
 spres til alle ens kontakter.

 Morten Vestergaard Stephanson fortalte hvor mye det koster å produsere
 filmer og behovet for inntekter. Han nevnte også at mye at
 filmproduksjonen er offentlig finansiert i Norge.

 Tom Fredrik Blenning presentert saken fra EFNs side: EFN og
 samarbeidende organisasjoner jobber mot sensur og for ytringsfrihet.
 Å beslaglegge popcorn-time.no er et inngrep i ytringsfriheten. Han sa
 også at automatisk spredning av filmer til alle kontakter på mobilen
 er oppspinn.

 Wilhelm Joys Andersen hadde analysert kildekoden bak popcorn-time.no
 og konkluderte at siden er optimalisert for søkemotorer -- de aller
 fleste som så siden må ha kommet fra en søkemotor og dermed har vært
 interessert i temaet allerede. Formålet med å opprette siden er
 antageligvis å bli funnet av brukere som søker etter "popcorntime" i
 en søkemotor. Annonser for VPN-tjenester framtredende på siden.

 Håkon Wium Lie var siste vitne. Har forklarte at nettleseren Opera har
 lagt inn støtte for både bittorrent-protokollen og VPN -- teknologien
 har legitim bruk og de fleste større norske bedrifter tilbyr VPN for
 ansatte. Mye fildeling er ulovlig i følge norsk rett, men
 skadevirkningene er begrenset: uten piratebay ville vi ikke fått
 Spotify og Netflix. Nettsiden popcorn-time.no var svært perifer i
 forhold til hovedgjerningen, som er ulovlig opplasting av filmer.
 Toleransen for å skrive om og lenke til kontroversielle tema må være
 høy i Norge, og fildeing utgjør ikke noe samfunnsproblem på linje med
 oppfordring til terror.

 Etter lunsj holder aktor Maria Bache Dahl sin prosedyre. Hun mener,
 ikke helt overraskende, at popcorn-time.no var medvirkende til brudd
 på på opphavsretten og at nettsiden popcorn-time.no må vurderes
 anneledes enn en artikkel i Aftenposten.

 Hun nedlegger påstand om at registrar må tåle inndragning av domenet
 popcorn-time.no. Hun argumenterer hvorfor.

 Ola Tellesbø starter med å nedlegge påstand om at inndragning av
 bruksretten til popcorn-time.no ikke tåles, og at Økokrim skal betale
 saksomkostninger. Han argumenterer hvorfor ikke.

 Kirill forsetter og sier at "opplasting av kildefiler", som aktor
 mener er ulovlig, er et for vagt begrep til at det kan regnes om
 ulovlig. Nå brukere laster opp til YouTube gjøre de akkurat det samme.

 Ola fortsetter og trekker fram DVD-Jon saken. Han leser fra dommen,
 hvor Jon ble frikjent for medvirkning. Han argumeterer at nettsiden er
 perifer i forhold til hovedgjerningen, og at de som leste teksten
 kanskje heller ble forvirret enn oppmuntret. Han mener videre at
 "medvirkning" hører til narko- og drapassaker, og ikke opphavsrett.

 Advokat Kjetil Wick Sætre, som representerter NUUG, gir så en kortere
 kommentar. Han nevner bl.a. at NUUG har tilbudt seg å overta domenet
 for å bruke det på en klart lovlig måte. NUUG støtter ikke ulovlig
 fildeling, men mener teknologien også har legitim bruk som skaper
 verdier. NUUG mener ulovlig bruk bør håndheves så nært lovbruddet som
 mulig, dvs. ved opplasting.

 Advokat Henny Hallingskog-Hultin, som representerte EFN, sa at kjernen
 i saken er vekting mellom ytringfrihet og håndhevelse av immaterielle
 rettigheter. EFN anser at ytringene på nettstedet er for langt fra
 hovedgjerningen -- I denne saken er det mange ledd mellom opplasting
 av kildefiler (som er den ulovlige hovedgjerningen) og nettstedet
 popcorn-time.no. Inndragning at popcorn-time.no har minimal
 innvirkning for ulovlig nedlasting, og inndragning vil ha en
 "nedkjølende effekt". Saken er et misbruk av opphavsrettigheter for å
 sensurere internett.

 Etter en kort pause kom det en kort replikk fra aktor.

 Kirills hovedpunkt, på vegne av alle, var at Økokrim bruker
 uforholdsmessig store ressurser på saken. Dette er den 5te (!)
 rettsrunden i Follo Tingrett. Advokatene jobber, met ett unntak,
 gratis fordi saken har prisipiell betydning.

 Dommen forkynnes 15 januar kl 10. Ankefristen er 2 uker.

 Retten ble hevet 16:45 og hoveddommer ønsket alle en god jul.


More information about the interesserte mailing list