En innsynsbrønn full av kunnskap - pressemelding fra NUUG

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Feb 13 06:51:24 CET 2017


En innsynsbrønn full av kunnskap - pressemelding fra NUUG
=========================================================

Mimes brønn er en nettjeneste som hjelper deg med å be om innsyn i
offentlig forvaltning i tråd med offentleglova[1] og
miljøinformasjonsloven[2]. Tjenesten har et offentlig tilgjengelig arkiv
over alle svar som er kommet på innsynsforespørsler, slik at det
offentlige kan slippe å svare på de samme innsynshenvendelsene gang på
gang. Du finner tjenesten på

 https://www.mimesbronn.no/

I følge gammel nordisk mytologi voktes kunnskapens kilde av Mime og
ligger under en av røttene til verdenstreet Yggdrasil. Å drikke av
vannet i Mimes brønn ga så verdifull kunnskap og visdom at den unge
guden Odin var villig til å gi et øye i pant og bli enøyd for å få lov
til å drikke av den.

Nettstedet vedlikeholdes av foreningen NUUG[3] og er spesielt godt egnet
for politisk interesserte personer, organisasjoner og
journalister. Tjenesten er basert på den britiske søstertjenesten
WhatDoTheyKnow.com[4], som allerede har gitt innsyn som har resultert i
dokumentarer og utallige presseoppslag. I følge mySociety for noen år
siden gikk ca 20 % av innsynshenvendelsene til sentrale myndigheter via
WhatDoTheyKnow. Vi i NUUG håper NUUGs tjeneste Mimes brønn kan være like
nyttig for innbyggerne i Norge.

I helgen ble tjenesten oppdatert med mye ny funksjonalitet. Den nye
utgaven fungerer bedre på små skjermer, og viser nå leveringsstatus for
henvendelsene slik at innsender enklere kan sjekke at mottakers
epostsystem har bekreftet mottak av innsynshenvendelsen.

Tjenesten er satt opp av frivillige i foreningen NUUG på dugnad, og ble
lansert sommeren 2015. Siden den gang har 121 brukere sendt inn mer enn
280 henvendelser om alt fra bryllupsutleie av Operaen[5] og
forhandlinger om bruk av Norges topp-DNS-domene .bv[6] til journalføring
av søknader om bostøtte[7], og nettstedet er en liten skattekiste av
interessant og nyttig informasjon. NUUG har knyttet til seg jurister som
kan bistå med å klage på manglende innsyn eller sviktende
saksbehandling.

 - «NUUGs Mimes brønn var uvurderlig da vi lyktes med å sikre at
 DNS-toppdomenet .bv fortsatt er på norske hender,» forteller Håkon
 Wium Lie.

Tjenesten dokumenterer svært sprikende praksis i håndtering av
innsynshenvendelser, både når det gjelder responstid og innhold i
svarene. De aller fleste håndteres raskt og korrekt, men det er i flere
tilfeller gitt innsyn i dokumenter der ansvarlig etat i ettertid ønsker
å trekke innsynet tilbake, og det er gitt innsyn der sladdingen har vært
utført på en måte som ikke skjuler informasjonen som skal sladdes.

 - «Offentlighetsloven er en bærebjelke for vårt demokrati. Den bryr
 seg ikke med hvem som ber om innsyn, eller hvorfor. Prosjektet Mimes
 brønn innebærer en materialisering av dette prinsippet, der hvem som
 helst kan be om innsyn og klage på avslag, og hvor dokumentasjon
 gjøres offentlig. Dette gjør Mimes Brønn til et av de mest spennende
 åpenhetsprosjektene jeg har sett i nyere tid.» forteller mannen som
 fikk åpnet opp eierskapsregisteret til skatteetaten, Vegard Venli.

Vi i foreningen NUUG håper Mimes brønn kan være et nyttig verktøy for å
holde vårt demokrati ved like.

 [1] <URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16 >
 [2] <URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31 >
 [3] <URL: https://www.nuug.no/ >
 [4] <URL: https://www.whatdotheyknow.com/ >
 [5] <URL: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn_i_opplysninger_om_leie_av >
 [6] <URL: https://www.mimesbronn.no/request/forhandlinger_om_bv >
 [7] <URL: https://www.mimesbronn.no/request/ibm_bostotte >


More information about the interesserte mailing list