Vi anker Tingrettens DNS-beslagskjennelse

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Feb 17 15:11:35 CET 2017


Følgende ble nettopp publisert på NUUGs blogg,
https://www.nuug.no/news/, og gjengis her slik at alle i NUUG-miljøet er
kjent med status.

Vi anker Tingrettens DNS-beslagskjennelse
=========================================

Etter rettens kjennelse i DNS-beslagssaken[1] har vi bestemt oss for å
anke avgjørelsen. Anken skrives i disse dager og skal inn i starten av
neste uke. Hvis du er enig i at avgjørelsen bør ankes ville vi satt
umåtelig pris på at du viste din støtte ved å donere penger til
forsvarsfondet[2]. Hvis du er uenig i at vi bør anke, kan du
f.eks. betale litt ekstra skatt og høre med skattekontoret om du kan få
øremerke ekstrainnbetalingen til Økokrim.

 [1] https://www.nuug.no/news/Avslag_etter_rettslig_h_ring_om_DNS_beslaget___vurderer_veien_videre.shtml
 [2] https://www.nuug.no/dns-beslag-donasjon.shtml

Ta gjerne kontakt med sekretariatet hvis du ønsker å bidra i saken.
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list