Nå er anken i DNS-beslagssaken sendt (Was: Vi anker Tingrettens DNS-beslagskjennelse)

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Feb 27 09:40:34 CET 2017


Anken i DNS-beslagssaken ble sendt inn før helga, og ligger nå
tilgjengelig pa NUUGs blog,
https://www.nuug.no/news/Her_er_v_r_anke_av_Tingrettens_DNS_beslagskjennelse.shtml .

I korte trekk er grunnlaget feil i saksbehandlingen, bevisbedømmelsen og
lovanvendelsen.

Teksten er lang, så dropper å gjengi den i epost.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list