Muntlig høring om DNS-beslaget og «Funksjonsfeil i ØKOKRIM»-kronikk (fra NUUGs blogg)

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Jan 25 13:14:31 CET 2017


Følgende ble nettopp publisert på NUUGs blogg,
https://www.nuug.no/news/, og gjengis her slik at alle i NUUG-miljøet er
kjent med status og planen om rettsmøte neste onsdag.

 Muntlig høring om DNS-beslaget og «Funksjonsfeil i ØKOKRIM»-kronikk
 ===================================================================
 
 Det har vært stille i saken siden før jul, men for et par dager siden
 fikk vår advokat spørsmål fra Follo tingrett om det kunne passe med en
 muntlig høring 1. februar 09:00 til 16:00 i NUUG og EFNs forsøk på å få
 rettslig vurdering av politiets beslag av DNS-domenet popcorn-time.no.
 Det ligger dermed an til at vi kan få en dag i retten om en uke. Møtet
 er ennå ikke fastsatt, men vil formodentlig dukke opp på Follo
 tingretts[1] side over når saker har fått fastsatt tid. Vi er blitt
 fortalt at det er ganske uvanlig å holde muntlig høring i en slik sak,
 og er spent på hva dette betyr for resultatet. Vi håper jo vi slipper å
 anke enda en gang, da pengene renner ut for å holde saken igang.
 
 [1] http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/follo-tingrett/Nar-gar-rettssaken/Beramming/

 Og det er dyrt å få prøvd sin rett i Norge. Selv om NUUG har fått inn
 nesten 20 000,- i donasjoner for å kunne føre saken, så er det brukt
 mye mer enn dette på advokatutgifter så langt. Hvis du synes dette er
 en viktig sak og ønsker å støtte oss, så setter vi veldig stor pris på
 alle bidrag, både økonomiske og arbeidsmessige! Besøk NUUGs
 donasjonsside[2] hvis du vil bidra økonomisk, og ta kontakt med
 sekretariatet hvis du kan bidra på annet vis.

 [2] https://www.nuug.no/dns-beslag-donasjon.shtml

 Når det er sagt, så fikk vi ordentlig gladnyhet i dag. Vi ble tipset om
 at omtale er på trykk i Advokatbladet nr 1 2017 (side 49)[3], der
 Kirill Miazine har fått inn en kronikk. Vi gjengir kronikken i sin
 helhet her etter avtale med forfatteren, slik at teksten er enklere
 tilgjengelig enn innebakt som bilde med PDF-innkapsling slik
 Advokatbladet publiseres:

 [3] http://www.advokatbladet.no/eblad-arkiv-advokatbladet/

  Funksjonsfeil i ØKOKRIM

  Av Kirill Miazine
  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

  Vi kan si at det finnes en funksjonsfeil når det er avvik mellom
  hvordan en funksjon skal oppføre seg og hvordan den oppfører seg
  rent faktisk. Vi opplever stadige funksjonsfeil i all den
  teknologien som vi omgir oss med i det daglige. Det kan også være
  funksjonsfeil i statlige organer.

  ØKOKRIMs stadige kamp først mot å la tingretten vurdere lovligheten
  av beslag i domenenavnet popcorn-time.no og deretter for å
  opprettholde beslaget indikerer en slik funksjonsfeil i dette
  organet. Feilen består i at enkeltmennesker, som arbeider med de
  forskjellige sakene, og som dermed på mange måter kontrollerer
  ØKOKRIM som organ, glemmer at de er en funksjon for organet og
  begynner å oppføre seg som selvstendige aktører. Transocean-saken
  var et tragisk eksempel på hvilke konsekvenser slike funksjonsfeil
  kan få.

  popcorn-time.no-saken kan også være en indikator på den samme
  feilen.

  8. mars 2016 kom pressemeldingen om at ØKOKRIM har tatt beslag i
  domenet popcorn-time.no, og at de mistenker at domenet benyttes til
  "straffbar medvirkning" til brudd på åndsverklovens paragraf 2.

  Bakgrunnen for mistanken om medvirkning er at domenet "bidrar til
  tilgjengeliggjøring av opphavskrenkende innhold ved å lenke til
  andre domener hvor nødvendig programvare kan lastes ned", og at det
  på domenet tilbys "informasjon, brukerveiledninger og
  nyhetsoppdateringer".

  ØKOKRIM tok altså kontrollen over et domenenavn, fordi domenenavnet
  ble brukt til en side, som lenker til andre sider, hvor man kunne
  laste ned programvare som i seg selv ikke er ulovlig, og fordi
  nettsiden hadde informasjon om denne programvaren.

  Flere andre jurister har uttrykt at ØKOKRIM nok strekker
  medvirkningsbegrepet meget langt, og med en begrunnelse som på sikt
  kan svekke ytringsfriheten.

  ØKOKRIM er nå i sin tredje runde i Follo tingrett, etter at IMC AS,
  IMCASREG8, Elektronisk Forpost Norge og Norwegian Unix Users Group
  har sendt en begjæring om overprøving av ØKOKRIMs beslutning av
  beslag.

  Retten er blitt bedt om å vurdere om ØKOKRIMs beslag i domenenavnet
  har vært rettmessig. To tidligere forsøk endte med en avvisning,
  fordi de som søkte om rettens hjelp til å vurdere spørsmålet ikke
  hadde nødvendig straffeprosessuell nærhet til saken. Nå er det altså
  ny runde i Follo tingrett og ØKOKRIM har sendt inn sine kommentarer.
  For meg er det uforståelig hvorfor ØKOKRIM ikke bare godtar at
  retten vurderer dette spørsmålet? Det ville bidratt til å øke tillit
  til organet. Det som derimot skjer, er at funksjonen politiadvokat i
  ØKOKRIM opptrer som en person, og dessverre medfører dette ofte at
  det blir aller viktigst å forsvare sine egne avgjørelser, fremfor å
  opptre objektivt og i samsvar med det som en korrekt funksjon
  krever.

  Jeg minner om at domenenavnet ble tatt fordi den ble brukt til en
  webside, som hadde lenker til andre websider, hvor man kunne laste
  ned programvare, som kunne brukes til å se på filmer, som ble lagt
  ut i strid med opphavsretten.

  Det er nok helt riktig, at det er stor mengde filmer som legges ut
  ulovlig. Hvorfor glemmer man da at det også er en viss mengde
  filmer, som ligger ute helt lovlig? Nettstedet The Public Domain
  Review har oversikt over bilder, bøker, filmer, musikk, som ikke
  lenger er vernet av opphavsretten. The Internet Archive har over 2
  millioner lovlige videoer og filmer. Filmene kan lastes ned ved
  hjelp av den samme teknologien, som ligger bak Popcorn Time. Likevel
  skriver ØKOKRIM at Popcorn Time har ingen lovlig anvendelse.

  Den ukjente personen, som hadde opprettet popcorn-time.no, hadde
  lagt ut en advarsel til alle besøkende: "Før du fortsetter, bør du
  være klar over av Popcorn Time og lignende kan være ulovlig. Mye av
  innholdet i disse tjenestene er opphavsrettsbeskyttet materiale som
  deles og lastes ned uten tillatelse fra eierne og produsenter av
  materialet. Bruk av disse tjenestene vil ofte resultere i et brudd
  på opphavsrett, avhengig av hva du ser. Hvis du likevel velger å
  bruke tjenestene du lese om på dette området, gjør du det på egen
  risiko, og det anbefales å følge loven." ØKOKRIM leste denne
  advarselen på en spesiell måte, og mente at denne meldingen
  "underbygger gjerningspersonens straffverdighet, ved at vedkommende
  er fullt ut klar over at bruk av tjenesten som han eller hun
  tilrettelegger for i all hovedsak innebærer opphavsrettskrenkelser."

  Påtelemyndigheten har en streng lovbestemt plikt til å være
  objektive. Det vi ser i popcorn-time.no-saken bærer preg av at
  organet forsøker å forsvare sine egne avgjørelser, fremfor å opptre
  ryddig og objektivt. Dette er en funksjonsfeil. Hvordan ellers
  skulle man komme til at det også var særlig skjerpende forhold i
  saken?

  ØKOKRIM har hengt seg opp i domenenavn og henger ikke så godt med på
  den teknologiske utviklingen. Domenenavn er gammeldags teknologi.
  Iallfall hva gjelder bruk av domenenavn til vanlig nettsurfing. Det
  er nå blitt så mange toppnivådomener, at det å huske et domenenavn
  er nesten like vanskelig som å huske det underliggende
  internettadressen. Når folk hører om noe, f.eks. Popcorn Time, går
  de ikke inn i nettleseren sin og forsøker seg på forskjellige
  domenenavn i adressefeltet. Det folk gjør er å skrive "popcorn
  time", trykke ENTER og så la søkemotoren gjøre resten. Hvis jeg nå
  skriver at mer informasjon om EFNs og NUUGs aksjon mot ØKOKRIM
  finnes på Internett, vil de fleste skrive "NUUG ØKOKRIM popcorn
  time" i sin nettleser, ingen normale mennesker vil klage på at jeg
  ikke har oppgitt nettadressen til siden hos NUUG, hvor slik
  informasjon kan finnes...

  Med sitt beslag av popcorn-time.no, sin pressemelding om beslaget,
  og all den publisiteten som saken har skapt, har ØKOKRIM bidratt til
  en mye sterkere spredning av informasjon om Popcorn Time, enn det
  innehaveren av siden noensinne kunne drømme om.

  Merknad: forfatteren har i privat regi sendt en av de avviste
  begjæringene til Follo tingrett, men har for øvrig ikke vært
  engasjert i saken.

 Kanskje vi ses på onsdag?


More information about the interesserte mailing list