NUUG-bar i Oslo 2017-06-13 - Oslo Mekaniske verksted - 18:30

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sun Jun 11 23:39:19 CEST 2017


Hei alle sammen,

Tirsdag har vi ikke fått til noe tema, så da blir det NUUGbar fra 18:30.

I anledning NDC Oslo-konferansen tar vi oss friheten til å samlokalisere
med deres NDC Oslo GeekBeer. Det kan være vanskelig å finne NUUG-erne i
denne folkemengden, men det kommer nok ikke til å mangle på nerder å
sosialisere med.

Mvh Hans-Petter Fjeld
Leder i NUUG-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 801 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20170611/c589bed6/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list