[NUUG] Medlemsmøte 2017-05-09: Holder de ord

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon May 8 10:59:43 CEST 2017


Medlemsmøte 2017-05-09: Internett-aktivisme med Hold de Ord
===========================================

Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis.
Etter foredraget (fra ca. 19:00) blir det sosialt samvær.

  Tid:   Tirsdag 09. mai 2017 kl. 18.00
  Sted:  Teknologihuset, 3.etg, liten sal Pilestredet 56.

Månedens tema er: «Internett-aktivisme med Hold de Ord» med Tiina
Ruohonen. Foredraget vil foregå på norsk. Kort om forelesningen:

  Holder de ord er en partipolitisk uavhengig dugnadsprosjekt som
  jobber for å gi folk større innflytelse over politikk, gjennom åpne
  data fra Stortinget og en rekke web-baserte tjenester. Tiina Ruohonen
  skal presentere HDOs data og infrastruktur, samt muligheter for
  techies til å bidra til en mer faktabasert politisk debatt i forkant
  av Stortingsvalget 2017.

Tiina Ruohonen er en av grunnleggerne av Holder de ord. Hun har lang
erfaring fra internasjonale organisasjoner, forskning og frivillighet.
Tiina jobber ved CICERO Senter for klimaforskning og er også Fellow ved
Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Vel møtt!

-- 
Vennlig hilsen
Hans-Petter Fjeld
More information about the interesserte mailing list