NUUG 2017-10-10 Opne offentlege data - møte i NUUG Oslo

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Oct 9 04:56:35 CEST 2017


Minner om morgendagens møte om åpne offentlige data:

[Petter Reinholdtsen]
> Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo.
>
> Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis.
> Etter foredraget (fra ca. 19:30) blir det sosialt samvær.
>
> Tid:  Tirsdag 10. oktober 2017 kl. 18.30
> Sted: Teknologihuset, 3.etg, liten sal Pilestredet 56.
>
> Månedens tema er: «Opne offentlege data» med Livar Bergheim. Foredraget
> vil foregå på Norsk. Kort om forelesningen:
>
>  Kva skjer med opne data i Norge? I fleire år har offentleg sektor
>  gjort sine data tilgjengelege så dei kan brukast av andre. Brukarane
>  kan vere både frå privat sektor/sivilsamfunnet - såkalla vidarebruk -
>  eller at offentleg sektor sjølve gjenbruker data.
>  
>  I foredraget får du ein kort introduksjon om du ikkje er kjent med
>  opne data, du får høyre eksempel på bruk av opne data, kort historikk,
>  kva er status, kva skjer (nye retningslinjer, felles datakatalog m.m.)
>  og vegen vidare.
>
> Livar Bergheim har jobba med opne data i Difi sidan juni 2015, og
> tykkjer dette er eit viktig fagområde med mykje potensiale. Han jobbar
> som rådgjevar, og bakgrunnen er master i programvareutvikling frå
> Bergen. Difi har ansvar for portalen https://data.norge.no/ , som er ei
> nasjonal portal med ein katalog over opne datasett frå offentleg sektor.
>
> Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
> videostrømmen er <https://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
> nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
> egen side om direktesending av video.
>
> Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
> mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
> NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
> <https://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.
>
> Vel møtt!

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list