DNS-beslagsaken: Tingretten holder på sitt, ny anke sendt

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Sep 19 21:00:41 CEST 2017


Her er en liten oppdatering i DNS-beslagsaken.  Etter at lagmannsretten
opphevet tingrettens avgjørelse og saken ble sendt tilbake til til
tingretten, så har det gått en rekke skriv frem og tilbake før
tingretten nok en gang konkluderte med at det var OK å la Økokrim
beslaglegge DNS-domenet[1].  Avgjørelsen er nok en gang anket til
lagmannsretten[2], med grunnlag i både faktum og lovforståelse.  Du
finner de aktuelle dokumentene gjengitt på NUUGs nyhetsblogg[3].

 [1] <URL: https://www.nuug.no/news/Siste_nytt_i_DNS_beslagsaken___fra_Tingretten_og__kokrim.shtml >
 [2] <URL: https://www.nuug.no/news/Tingrettens_DNS_beslagskjennelse_ankes_nok_en_gang_til_lagmannsretten.shtml >
 [3] <URL: https://www.nuug.no/news/tags/dns-domenebeslag/ >

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list