Nikita - Noark 5v4 som fri programvare - NUUG Oslo-møte 2018-05-08

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Apr 27 11:49:31 CEST 2018


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis.
Etter foredraget (fra ca. 19:30) blir det sosialt samvær.

 Tid: Tirsdag 8. mai 2018 kl. 18.30
 Sted: Teknologihuset, 3.etg, liten sal Pilestredet 56, Oslo.

Månedens tema er: «Nikita - Noark 5v4 som fri programvare» med Thomas
Sødring. Foredraget vil foregå på norsk. Kort om forelesningen:

 Prosjektet nikita-noark5-kjerne er i sitt andre år med utvikling og vi
 har kommet et godt stykke på veien i arbeidet med å realisere en Noark
 5-kjerne som fri programvare.

 Noark 5v4 eller tjenestegrensesnittet som det heter er fortsatt under
 utvikling. Vi har utviklet nikita-noark5-kjerne i henhold til Noark
 5v4 og ønsker å dele våre erfaringer med implementasjon og tolkning av
 Noark 5v4 standarden.

 Vi vil gi en overordnet beskrivelse av teknologivalgene våre og
 forklare hva som ligger i HATEOAS-begrepet. Noark 5v4 bruker OData som
 en standard for søk og vi tar også en gjennomgang hvordan det brukes.

 Deretter åpner vi for en diskusjon om hvilken innovasjonspotensial det
 ligger i en Noark 5-kjerne som fri programvare og hva som skjer hvis
 arkivering blir gratis.

Thomas Sødring er førsteamanuensis i arkivvitenskap ved Oslo Met. Han er
medlem av METAINFO forskningsgruppen og har spesialisert på de digitale
sidene av arkivemnet. Thomas er informatiker og er opptatt av fri
programvare. Han jobber aktivt med fri programvare innenfor
arkivsektoren for å øke forståelse og kunnskap om elektronisk arkiv.

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
videostrømmen er <https://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
egen side om direktesending av video.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
<https://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!


More information about the interesserte mailing list