Where does YOUR compiler come from? - Medlemsmøte NUUG Oslo 2018-03-13

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Mar 12 06:23:52 CET 2018


Minner om morgendagens NUUG-møte.

[NUUG]
> Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo.
>
> Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis.
> Etter foredraget (fra ca. 19:30) blir det sosialt samvær.
>
>  Tid: Tirsdag 13. mars 2018 kl. 18.30
>  Sted: Teknologihuset, 3.etg, liten sal Pilestredet 56, Oslo.
>
> Månedens tema er: «Where does YOUR compiler come from?» med Vincent
> Ambo. Foredraget vil foregå på engelsk. Kort om forelesningen:
>
>   Many people are familiar with the problems around the lack of trust
>   in proprietary hardware components and their firmware.
>
>   Similar issues do however exist on the software side of things,
>   especially when it comes to how we bootstrap compilers for the
>   ubiquitous C-language.
>
>   This talk will present an overview of how these processes work in
>   modern Linux distributions, which issues we have and what the
>   implications are.
>
>   We'll also do a brief dive into related topics, such as repeatable
>   build environments and reproducibility.
>
>   If you're not already aware of these issues, hopefully this talk
>   will leave you with a newfound sense of paranoia and some pointers
>   towards things that YOU can do to improve the situation.
>
> Vincent Ambo jobber som utvikler og administrator med fokus på
> funksjonell programmering og deklarative, reproduserbare utrullinger.
>
> Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
> videostrømmen er < https://www.nuug.no/live.m3u >, som du kan åpne i
> nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
> egen side om direktesending av video.
>
> Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
> mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
> NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
> < https://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG >.
>
> Vel møtt!


More information about the interesserte mailing list