Decentralized Open Source Mesh Networks - NUUG Oslo 2018-10-09

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Oct 12 15:53:42 CEST 2018


Da er videoopptak fra tirsdagens presentasjon i NUUG Oslo tilgjengelig
fra <URL: https://www.nuug.no/aktiviteter/20181009-mesh/ >.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list