Innkalling til NUUGs årsmøte 2019

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sun May 26 22:11:07 CEST 2019


ÅRSMØTET I NUUG, NORWEGIAN UNIX USER GROUP 2019

Det innkalles med dette til NUUGs årsmøte 2019, som finner sted i 
Teknologihuset, Pilestredet 56, i Oslo, mandag 17 juni kl 19:30.

Kort oppsummering av dagsorden:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Innkallingens lovlighet
  4. Forslag til årsberetning
  5. Godkjenning av regnskap
  6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
  7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
  8. Andre valg etter forslag fra styre
  9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
10. Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år
11. Forslag til endringer av vedtekter
12. Andre innkomne forslag
13. Eventuelt

For detaljert dagsorden og alle vedlegg (årsberetning, regnskap, 
budsjett, innstilling fra valgkomiteen, revisjonsberetning m m) 
se den offisielle innkallingen på NUUGs wiki: 
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2019aarsmoete .

Mvh for NUUGs styre,

Thomas Gramstad
(nestleder)


More information about the interesserte mailing list