Monopoly, Not Mind Control: What's Really Happening With "Surveillance Capitalism" - NUUG Oslo 2020-12-08

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Dec 16 18:10:46 CET 2020


Opptaket fra desembermøtet i NUUG er nå publisert på
< https://www.nuug.no/aktiviteter/20201208-doctorow/ >, til glede for de
som gikk glipp av Cory Doctorow på forrige tirsdag.


More information about the interesserte mailing list