Lagring av store mengder data hos Qvisten Animation - medlemsmøte 2020-09-08

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sun Sep 6 19:08:02 CEST 2020


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis.

 Tid: Tirsdag 8. september 2020 kl. 18.30
 Sted: Virtuelt møte på internett. Informasjon om hvordan man deltar kommer
    senere, se infosiden om videostrømming før møtestart.

Månedens tema er: «Lagring av store mengder data hos Qvisten Animation»
med Andreas Martin Aanerud. Foredraget vil foregå på norsk. Kort om
forelesningen:

  Qvisten Animation benytter seg av FreeNAS, som lagrings system, som
  baserer seg på openZFS. Vi skal se på hvordan Qvisten Animasjon har
  satt opp systemet med automatiske snapshots, sikker overføring av
  data til andre studioer, samt bruk av rclone til Google Drive!

Andreas Martin Aanerud har jobbet i krysningen mellom IT og Medier i
over 15 år, hvor fokus har vært på alt fra lagring og nettverk, ned til
bruk av image magic og Pixars OpenSource prosjekter som Universal Scene
Description.

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett. For mer
informasjon se https://wiki.nuug.no/grupper/video/streaming om
direktesending av video.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
<https://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!


More information about the interesserte mailing list