NUUG-foredrag 13.09.2022 "Hvordan leve i en digital hverdag uten syn?"

Malin Bruland malin.bruland at pm.me
Sat Sep 3 15:29:15 CEST 2022


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte.
Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
Arrangementet er gratis.
Tid: Tirsdag 13. september 2022 kl 18:30
Sted: Rebel (Teknologihuset 2.0), Universitetsgata 2, Oslo.

Rebel ligger i gangavstand fra Nationaltheateret (t-bane, tog, trikk, buss) og Tulinløkka (trikk)

Det kommer video av foredraget

Vi er heldige og får besøk av Christian Thon, som jobber i Norges Blindeforbund som IKT-rådgiver med fokus på universell utforming. I jobben lærer han synshemmede å bruke teknologi, bistår bedrifter og organisasjoner med råd om universell utforming og bidrar i forskningsprosjekter.

Christian har vært sterkt svaksynt hele livet, og har cirka 2-3 % syn. Han bruker en kombinasjon av talesyntese og forstørrelse for å navigere i apper, på nettsider og i datasystemer. I dette foredraget forteller han om hvordan det er å leve i en digital hverdag uten syn og hvordan vi kan legge til rette for å unngå å ekskludere svaksynte

Etter foredraget blir det sosial samkomst på Skråplanet i Kjelleren på Rebel-bygget
https://skraplanet.no/om-oss

Meld deg også inn i NUUG slik at vi kan arrangere enda flere spennende foredrag.
Du kan melde deg inn på https://www.nuug.no/innmelding.shtml.
Prat med oss på IRC-kanal: #nuug på irc.oftc.net
E-postliste: aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via <https://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20220903/a5d9f313/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: publickey - malin.bruland at pm.me - 0xD9DC079C.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 1694 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20220903/a5d9f313/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 509 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20220903/a5d9f313/attachment.sig>


More information about the interesserte mailing list