Medlemsmøte 2022-10-11: Næringsbygg og automasjon

Malin Bruland malin.bruland at pm.me
Fri Sep 30 11:12:50 CEST 2022


### Medlemsmøte 2022-10-11: Næringsbygg og automasjon

Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte.

> Tid:
> 

> Tirsdag 11. oktober 2022 kl 18:30
> 

> Sted:
> 

> Rebel (Teknologihuset 2.0), Universitetsgata 2, Oslo.

NUUG inviterer medlemmer og andre interesserte til faglig foredrag med påfølgende diskusjon. Arrangementet er gratis.

Månedens tema er: «Næringsbygg og automasjon» med Thor Henning Hetland. Foredraget vil foregå på norsk. Kort om presentasjonen:

> I dette foredraget vil Totto fortelle litt om reisen til Enra og Rebel for å bygge et åpent skybasert "operativsystem" som håndterer flere næringsbygg og kan brukes av leietakerne i disse byggene. Vi ser litt på byggningsnær teknologi, data-pumper med bruker og partner abonement, tjenesteplattform, selvbetjent onboarding/offboarding, leietakerintegrert IAM/SSO.
> 

> -  Intro
>   -  hvilke problemer er det egentlig man prøver å løse
> -  Status quo
>   -  - hvor er teknologi og forståelse i 2022
> -  Litt om læring og automasjon
>   -  ikke alle sannheter er like sanne
>   -  en bør lære å gå før man løper
> -  EntraOS
>   -  hvordan ser dette ut et år etter at Rebel åpnet
>   -  hva har vi lært, hva ville vi gjort anderledes
>   -  tanker for området fremover
> -  Spørsmålsrunde

Thor Henning Hetland («Totto») er en erfaren teknisk rådgiver innen planlegging, styring og gjennomføring av endringsprosesser for utvikling, arkitektur og metodeverk. Totto er en anerkjent fagressurs og foredragsholder innenfor og utenfor Norges grenser, og blir av mange sett på som grunnleggeren av JavaZone. Hans nøkkelkompetanse er Microservices, backend, REST, (IOT/datastreaming), læringsvillig, sterkt engasjement, leveranseevne, og har lang erfaring med programvareutvikling med bruk av moderne metoder og verktøy.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Vurdér også å melde deg inn i NUUG slik at vi kan arrangere enda flere spennende foredrag.

Vi minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.oftc.net, epostlisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via <https://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20220930/0016cef6/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: publickey - malin.bruland at pm.me - 0xD9DC079C.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 1694 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20220930/0016cef6/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 509 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20220930/0016cef6/attachment.sig>


More information about the interesserte mailing list