Medlemsmøte 2023-03-14: Oversetting og publisering av bøker med fri programvare

Malin Bruland malin.bruland at pm.me
Mon Feb 13 15:24:12 CET 2023


### Medlemsmøte 2023-03-14: Oversetting og publisering av bøker med fri programvare

Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte.

> Tid:
> 

> Tirsdag 14. mars 2023 kl 18:30
> 

> Sted:
> 

> Møterom: Finn-salen, Rebel (Teknologihuset 2.0), Universitetsgata 2, Oslo.

Finn-salen er et lite auditorium som har inngang ved den indre inngangen til Skråplanet.
Når du står utenfor heisene i u1, gå til venstre (mot toalettene). Rett før trappen gå til høyre og Finn-salen vil være rett frem etter trappen.

Rebel ligger i gangavstand fra Nationaltheateret (t-bane, tog, trikk, buss) og Tulinløkka (trikk)

Video kommer

NUUG inviterer medlemmer og andre interesserte til faglig foredrag med påfølgende diskusjon. Arrangementet er gratis.

Månedens tema er: «Oversetting og publisering av bøker med fri programvare» med Petter Reinholdtsen. Foredraget vil foregå på norsk.

Kort om presentasjonen:

> Vi i NUUG er heldige og får besøk av Petter Reinholdtsen, som er mangeårig fri programvareutvikler, Debianutvikler, oversetter og publisist av fri programvare og bøker om Creative Commons.
> 

> Både for oversetting og for typesetting av bøker har fri programvare en komplett verktøykasse. Ulike arbeidsflytmetodikker og verktøy so understøtter disse presenteres slik at deltagerne kan sitte igjen med kunskapen som trengs for å gi ut side egne bøker eller bidra med oversettelse til programmene de selv ønsker tilgjengelig på flere språk.
> 

> Oversikt over bøker Petter Reinholdtsen har oversatt og publisert: http://www.hungry.com/~pere/publisher/

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen

Etter foredraget blir det sosial samkomst på Skråplanet i Kjelleren på Rebel-bygget https://skraplanet.no/om-oss

Meld deg inn i NUUG slik at vi kan arrangere enda flere spennende foredrag. Du kan melde deg inn her: meld deg inn i NUUG

Prat med oss på IRC-kanal: #nuug på irc.oftc.net

e-postliste:aktive at nuug.no

NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via https://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230213/bca5e8e9/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: publickey - malin.bruland at pm.me - 0xD9DC079C.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 1694 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230213/bca5e8e9/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 509 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230213/bca5e8e9/attachment.sig>


More information about the interesserte mailing list