Re: Medlemsmøte 2023-02-14: Skal EU få se dine private bilder?

Malin Bruland malin.bruland at pm.me
Tue Feb 14 18:55:20 CET 2023


Live-stream av foredraget:

https://www.youtube.com/watch?v=WlZHlOGjLXw

Mvh

Malin Bruland


------- Original Message -------
On Wednesday, January 18th, 2023 at 13:15, Malin Bruland <malin.bruland at pm.me> wrote:


> ### Medlemsmøte 2023-02-14: Skal EU få se dine private bilder?
> 

> Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte.
> 

> > Tid:
> > 

> > Tirsdag 14. februar 2023 kl 18:30
> > 

> > Sted:
> > 

> > Møterom: Finn-salen, Rebel (Teknologihuset 2.0), Universitetsgata 2, Oslo.
> 

> Finn-salen er et lite auditorium som har inngang ved den indre inngangen til Skråplanet.
> Når du står utenfor heisene i u1, gå til venstre (mot toalettene). Rett før trappen gå til høyre og Finn-salen vil være rett frem etter trappen.
> 

> Rebel ligger i gangavstand fra Nationaltheateret (t-bane, tog, trikk, buss) og Tulinløkka (trikk)
> 

> Video kommer
> 

> NUUG inviterer medlemmer og andre interesserte til faglig foredrag med påfølgende diskusjon. Arrangementet er gratis.
> 

> Månedens tema er: «Skal EU få se dine private bilder?» med Tom Fredrik Blenning. Foredraget vil foregå på norsk.
> 

> Kort om presentasjonen:
> 

> > Vi i NUUG er heldige og får besøk av Tom Fredrik Blenning fra EFN (Elektronisk Forpost Norge) som skal holde foredrag for oss om en serie nye lover som EU har foreslått for å bekjempe overgrepsmateriale mot barn (forkortet CSA-R for Child Sexual Abuse Regulation).
> > 

> > Forslaget har en rekke alternativer til hvordan dette skal gjøres, men felles for dem alle er at de i praksis vil installere bakdører, enten i form av svekket krytpografi eller klientsidescannere.
> > 

> > Tom Fredrik presenterer forslaget og hvordan EFN jobber for å bekjempe det.
> > 

> > Tom Fredrik Blenning Daglig leder og styremedlem Tom Fredrik er primært investor og konsulent, men jobber også som daglig leder av EFN. Han er utdannet M. Sc. i Matematikk fra UiO. På fritiden bortsett fra å lede EFN bedriver han sykling, svømming og innebandy.
> > 

> > Tom Fredrik har alltid vært interessert i teknologi, men interessen for digitale rettigheter ble først virkelig vekket da Jon Johansen ble trukket for retten for å ha utviklet DeCSS. Han har vært medlem av EFN siden begynnelsen av 2000-tallet og styremedlem siden 2005.
> > 

> > Han har også vært leder for EFNs ungdomsorganisasjon EFNU. Han er spesielt opptatt av undergravelsen av menneskerettigheter i det digitale domenet, og ser det som sitt kall å forklare hvorfor digitale rettigheter ikke er noe nytt, men bare menneskerettigheter i det digitale domenet.
> 

> Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen
> 

> Etter foredraget blir det sosial samkomst på Skråplanet i Kjelleren på Rebel-bygget https://skraplanet.no/om-oss
> 

> Meld deg inn i NUUG slik at vi kan arrangere enda flere spennende foredrag. Du kan melde deg inn her: meld deg inn i NUUG
> 

> Prat med oss på IRC-kanal: #nuug på irc.oftc.net
> 

> e-postliste:aktive at nuug.no
> 

> NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via https://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.
> 

> Vel møtt!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230214/925f910b/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: publickey - malin.bruland at pm.me - 0xD9DC079C.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 1694 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230214/925f910b/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 509 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230214/925f910b/attachment.sig>


More information about the interesserte mailing list