Påminnelse 2023-03-14 - Oversetting og publisering av bøker med fri programvare

Malin Bruland malin.bruland at pm.me
Sun Mar 12 18:50:42 CET 2023


hei,

Vi minner om foredraget: "Oversetting og publisering av bøker med fri programvare" av Petter Reinholdtsen
tirsdag 14. mars klokken 18:30 på Rebel

Link til foredragsinfo:
https://www.nuug.no/aktiviteter/20230314-oversetting-og-publisering-av-b%c3%b8ker-med-fri-programvare/


Mens vi venter i spenning på neste foredrag, ta gjerne en titt på forrige foredrag;"Skal EU få se dine private bilder?" av Tom Fredrik Blenning
https://www.youtube.com/watch?v=J3WsDHUi044


Meld deg inn i NUUG: https://nuug.no/innmeldingMvh

Arrangementskomiteen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230312/ef096d55/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: publickey - malin.bruland at pm.me - 0xD9DC079C.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 1694 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230312/ef096d55/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 509 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230312/ef096d55/attachment.sig>


More information about the interesserte mailing list