2023-03-14 Video fra NUUG-foredrag "Oversetting og publisering av bøker med fri programvare"

Malin Bruland malin.bruland at pm.me
Thu Mar 16 16:44:33 CET 2023


Tirsdag 14 mars, hadde vi et et flott foredrag av Petter Reinholdtsen om “Oversetting og publisering av bøker med fri programvare”. Vi fikk fine innspill fra salen og vi takker Ingrid og Ole-Erik Yrvin som kom med bidrag på slutten av foredraget der de pratet om deres bidrag til oversetting av noen av bøkene

Her er video av foredraget: https://www.youtube.com/watch?v=p298GIAhgKA
Ønsker du å melde deg inn i NUUG? 

Besøk https://nuug.no/innmelding
Tirsdag 18. april får vi besøk av Peter N. M. Hansteen, som skal holde foredraget:


“Fri programvare i næringsliv og industri - hvor langt har vi kommet og hva er veien videre?”


Kort beskrivelse av foredraget:

“Vi har vært vant til å bli fortalt at fri og åpen programvare går dårlig sammen med kommersiell forretningsdrift og større bedrifter. Er det faktisk tilfelle, eller bør vi heller se nærmere på hvordan næringslivet og fri programvare begge kan ha fordeler av bevisst sameksistens?Dette foredraget trekker opp noen linjer fra historien frem til nåtid og inviterer til diskusjon om hva som er den produktive veien videre.”https://bsdly.blogspot.com/2022/09/open-source-in-enterprise-environments.htmlMer informasjon kommer


Mvh

Malin Bruland for NUUG
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230316/c1ce6a3a/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: publickey - malin.bruland at pm.me - 0xD9DC079C.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 1694 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230316/c1ce6a3a/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 509 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20230316/c1ce6a3a/attachment.sig>


More information about the interesserte mailing list