Invitasjon til frokostseminar om Noark 5 (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Wed Feb 28 20:56:04 CET 2024---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 28 Feb 2024 07:25:12 +0100
From: Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>
Subject: Invitasjon til frokostseminar om Noark 5


Nikita-prosjektet, i samarbeid med Oslo Byarkiv, forskningsgruppen
METAINFO og foreningen NUUG, inviterer til et frokostseminar om Noark 5
og Noark 5 Tjenestegrensesnitt. Seminaret finner sted fra 08:30 til
12:00 på Oslo byarkiv (Maridalsveien 3) tirsdag 12. mars 2024.
Arrangementet er gratis og organiseres på dugnad. Detaljer om
arrangementet inkludert program og lenker til påmeldingsskjema er
tilgjengelig fra
<URL: 
https://noark.codeberg.page/noark5-seminars/2023-03-12-noark-workshop.html >.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list