[NUUG jobbmarked] Ledig stilling ved USIT

Jon Arne Sneve j.a.sneve at usit.uio.no
Wed Apr 25 14:38:32 CEST 2007


Ledig engasjement i Seksjon for Utvikling og Systemstøtte ved USIT

Vi søker 1 medarbeider til seksjonen som skal delta i utviklingsarbeid 
knyttet til publiseringsløsninger ved UiO. 
Stillingen er et ettårig engasjement, med mulighet til fast ansettelse

Stillingen vil bli innplassert som overingeniør (SKO 1087) i lønnstrinn 
50-60, avhengig av kompetanse.


For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:
Gruppeleder Astrid Jenssen (tlf 22 85 24 68), astrid.jenssen at usit.uio.no) 
eller 
seksjonssjef Helge Falkenberg-Arell (tlf. 22 85 24 90, 
h.a.falkenberg at usit.uio.no)

Søknadsfrist: 30.04.2007
REF. NR.: 07/4554

Søknad med CV sendes: personal at usit.uio.no

USIT har ansvar for drift, utbygging, brukeroppfølging og utvikling av 
IT-løsninger og -tjenester for Universitetet i Oslo. 
USIT har i tillegg en betydelig virksomhet knyttet til drifts- og 
prosjektoppgaver på vegne av organisasjoner og institusjoner i 
universitets- og høgskolesektoren. 
USIT har over 200 tilsatte og en omsetning på mer enn 190 millioner 
kroner.

SAUS bidrar med sentral IT-støtte og IT-relaterte tjenester til 
universitetets primærvirksomhet - undervisning og forskning.

Mer informasjon om USIT: http://www.usit.uio.no/ 
Mer informasjon om SUF: http://www.usit.uio.no/saus/ 

Stillingen er tillagt arbeidsoppgaver innen følgende områder:

 * Videreutvikling av UiOs studieportal, MineStudier. 
 * Delta i videreutvikling av UiOs web-infrastruktur, Vortex. 
 * Andre prosjekter som seksjonen/gruppa arbeider med omkring håndtering 
og formidling av strukturert informasjon. 

Til stillingene kreves dokumentert kompetanse innen følgende områder:

 * Programmering i Java. 
 * W3C-standarder (XML/HTML, CSS, XSLT, WebDav m.fl.) og verktøy og 
løsninger basert på disse standardene. 
 * Høyere utdanning, minimum cand.mag/bachelor-nivå 

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt stor vekt på følgende 
egenskaper:

 * Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig. 
 * God skriftlig og muntlig framstillingsevne. 

Det er videre ønskelig med kompetanse innenfor flest mulig av følgende 
områder:

 * Programmering av komplekse systemer med høye krav til ytelse 
(Java/EJB/Servlets, Apache, Resin). 
 * Idriftsetting av IT-systemer. 
 * Databaser, spesielt med vekt på Oracle. 
 * UNIX/Linux som serveroperativsystem og utviklingsplattform. 
 * Open Source utvikling 

USIT er et av landets største IT-faglige miljøer. Vi arbeider med et bredt 
spekter av spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet 
teknologi. 
USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike 
oppgaver som gir gode muligheter til faglig utvikling. 


More information about the jobbmarked mailing list