[NUUG jobbmarked] Stillingsannonse, Java/Seesharoutvikler, heltid, Oslo

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Jul 18 09:46:12 CEST 2007


Beklager til alle lesere.  Denne meldingen ble sluppet inn på listen
ved en feiltagelse og skulle vært avvist (5 andre ble avvist), da
moderatorene ikke anså den å være relevant for listens tema.  Listens
tema er jobbutlysninger og etterlysning etter jobb relatert til
UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare.

Jeg tenkte det var greit å forklare dette, for å klargjøre hvile
meldinger som kan forventes å bli akseptert av moderatorene.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
En av listeadministratorene på jobbmarked at nuug.More information about the jobbmarked mailing list