[NUUG jobbmarked] Spesialist Unix-baserte Internett-tjenester, Telenor

Marita Sørum ms at nets.as
Wed May 2 12:22:08 CEST 2007


   Telenor Nordic, Operations


Forretningsområdet Telenor Nordic omfatter Telenors telekomvirksomhet i
Norge, Sverige og Danmark. Gjennom oppkjøpene av Bredbåndsbolaget, Glocalnet
og Vodafone i Sverige og Sonofon og Cybercity i Danmark i perioden 2004-
2006 har Telenor etablert seg som den ledende telekom-aktøren i Skandinavia
innenfor vekstområdene mobil, bredbånd og internett.


 


 Sterk interesse for internettapplikasjoner og teknologien som ligger til
grunn for disse?


Spesialist Unix-baserte Internett-tjenester


Enheten Service & Network Management (SNM) har ansvar for drift av
tjenester, IT og nettverk i Norden innen mobil- og fastnettområdet. Dette
omfatter hendelses-, problem-, endrings- og releasehåndtering for
plattformer, applikasjoner og tjenester. I tillegg deltar enheten aktivt i
utvikling og idriftssetting av nye tjenester og teknologiendringer. SNM
består av 420 medarbeidere og har store og spennende utfordringer i tiden
framover fremover, bl.a. i forhold til hvordan håndtere trafikkvekst,
oppgradering av eksisterende nett samt innføring av ny teknologi. 

Team Internet services har ansvar for den spennende og utfordrende
porteføljen av løsninger innen internettporteføljen for både mobil- og
fastnettområdet. Dette omfatter bl.a. web og wap tjenester, portaler,
streaming, innholdstjenester, betalingsløsninger, mail, virus/spam og
katalogtjenester. Høy kompleksitet og endringstakt i verdikjedene sammen med
høye krav til tilgjengelighet og kvalitet bidrar til utfordringene innen
området. Teamet består av ca 27 medarbeidere i Oslo og Bergen.

Vi har behov for å styrke teamet med tjenestespesialist innen fagområdet
unixbaserte tjenester. Som tjenestespesialist vil du jobbe med løsninger som
realisererer morgendagens informasjons- og kommunikasjonssamfunn. Våre
løsninger bidrar til at våre kunder på en sikker måte kan kommunisere med
data, lyd, musikk, bilder, video og tekst, uavhengig av tid og sted.


Arbeidsoppgaver: 


*	Ansvar for avansert feilretting og proaktiv drift på en eller flere
tjenester
*	Ansvar for tjenestens kvalitet i henhold til avtalte
kvalitetsparametere
*	Analysere feil og implementere forbedringer, herunder automatisere
og optimalisere tjenestedriften
*	Deltagelse i prosjekter med fokus på design, implementering, test og
idriftssetting i henhold til operasjonelle krav
*	Utarbeide og vedlikeholde driftsdokumentasjon
*	Mulighet for beredskapsordning (24/7/365)


Kompetanse: 


*	Teknisk utdannelse på høyskolenivå (ingeniør, sivilingeniør,
cand.scient., bachelor, master) innen datateknikk eller
kommunikasjonsteknologi.
*	Sterk interesse for internettapplikasjoner og teknologien som ligger
til grunn for disse. 
*	Grunnleggende kompetanse på nettverk, datakommunikasjonsprotokoller,
operativsystem og hardware.
*	Inngående kunnskap om ett eller flere av punktene under:

*	UNIX: Solaris (8,9 og 10), containers, resource management, zones,
zfs
*	Scripting (c, perl, shell)
*	Lastbalansering
*	BEA Weblogic
*	Webservere (BEA, Apache, Sun o.l.)
*	Database/SQL kompetanse (sybase/oracle)

*	Erfaring fra 24/7 applikasjonsdrift er ønskelig, men vi kan også
være interessert i deg som er nyutdannet.


Telenor tilbyr: 

*	Gode muligheter for kompetanseutvikling innenfor fagområdet
*	Interessante og krevende oppgaver i en spennende og fremtidsrettet
bransje
*	Uformelt og høyt kompetent fagmiljø
*	Tilgang til og innsikt i et bredt spekter av kommunikasjonsløsninger
*	Samarbeid med mange miljø på tvers av Telenor
*	Gode kollegaer som verdsetter kunnskapsdeling, gode fagdiskusjoner
og et sosialt godt arbeidsmiljø
*	Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted er i Telenor-senteret på Fornebu med alle dets fasiliteter.

Interessert i en dialog om dette kan være Kremjobben for deg? Kontakt gjerne
Nets.as ved Pål-Espen Tørisen, tel. 901 79 750, eller send søknad og CV via
søknadsskjema
<https://nets.easycruit.com/vacancy/application/84806/16791?iso=no>  eller
pet at nets.as

Vi garanterer deg en profesjonell og konfidensiell prosess!


 


 


 


Fylke:
Akershus
Oslo


Søknadsfrist:
Snarest 


Arbeidssted:
Fornebu 


Kontaktpersoner:
Pål-Espen Tørisen 
mob: +47 90179750 


Hjemmeside:
http://www.telenor.no <http://www.telenor.no/>  


 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/jobbmarked/attachments/20070502/eced283f/attachment.htm 


More information about the jobbmarked mailing list