[NUUG jobbmarked] Vikariat innen drift av Linux.

Kolsrud, Tord tord.kolsrud at imr.no
Wed Nov 14 16:02:22 CET 2007


Overingeniør UNIX drift - vikariat

Ved Havforskningsinstituttet, IT-seksjonen, er det ledig ett 1-årig vikariat som overingeniør. Stillingen vil omfatte drift og utvikling av instituttets sentrale applikasjoner og servere med vekt på unixdialekten Linux. Den som blir tilsatt vil inngå i en gruppe som arbeider med Unix, nettverk, telefoni og prosjektrådgivning.

Til stillingen ønskes det 5-årig ingeniørhøyskole/distriktshøyskole. Søkere med utdannelse fra 3-årig ingeniørhøgskole/distriktshøgskole og relevant erfaring kan også komme i betraktning. 

Søker må ha god kjennskap til og erfaring fra drift av Unix systemer. Søker må også ha organisatoriske evner og kommunisere godt, både muntlig og skriftlig. Bevisstgjøring rundt sikkerhet og de føringer som ligger i eNorge 2009 for bruk av åpne standarder for elektronisk kommunikasjon i offentlig sektor er et viktig element i stillingen. I tillegg er det en fordel med kunnskaper innen sikkerhet, nettverk, databasemodellering, programmering (C/PHP), telefonisystemer eller Windows. 

Søker må være serviceinnstilt, samt ha evne til å kunne jobbe selvstendig og være løsningsorientert. Ryddighet og evne til å kunne jobbe strukturert og analytisk i stressende situasjoner, samt interesse og engasjement innen fagområdet vil bli vektlagt. 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1087 overingeniør i ltr. 49-59 (brutto kr. 361.500-431.700 pr. år) avhengig av kvalifikasjoner. Vi tilbyr også gode pensjonsordninger. Felt- og toktrbeid og annen reisevirksomhet knyttet til stillingen kan påregnes.

Grunnet et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile sammensetningen i befolkningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger kan fås av IT-Sjef Tord Kolsrud <mailto:tord.kolsrud at imr.no> , tlf. 55 23 68 43, mobil 91 81 43 55, eller gruppeleder for Unixgruppen Åge Strand <mailto:aage.strand at imr.no> tlf. 55 23 68 63.

Skriftlig søknad med kopi av attester og vitnemål sendes Havforskningsinstituttet, Seksjon Personal og ledelsesstøtte, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen, innen 27.11.2007. Søknaden merkes "62-07".

 

--

 

Hei 

 

Som leder av IT-seksjonen ved Havforskningsinstituttet vil jeg påstå at vi har et godt og inspirerende miljø for folk som har interesse for faget. 

 

På seksjonen har vi i dag 6 RHCE og 2 RHCT, og omkring 40 servere med Linux. Du vil her få erfaring med svært mange tjenester som fil (NFS/Samba/ftp,backup/SAN), print (CUPS), nettverk (DNS/DHCP/brannmur/routing/trådløse nett/VPN, sikkerhet (brannmur/AD/NIS/LDAP/RADIUS/VPN/SSH) , web (Apache/Tomcat/Java/PHP/Ajax) , litt klyngeteknologi (MPI/RH-cluster suite), virtualisering, og en røys med odde tjenester og oppgaver i forbindelse med våre forskeres aktiviteter. Det er også oppgaver innen telefoni og nettverk for personer som har riktig kompetanse og interesse.

 

Den fulle utlysningen finner du på:

http://www.imr.no/aktuelt/ledige_stillinger/overing_unixdrift_vikariat

 

 

Med vennlig hilsen

 

Tord Kolsrud

-- 

Fungerende IT-sjef / Acting IT-Executive

IT-Seksjonen/IT Division

Havforskningsinstituttet/Institute of Marine Research

 

E-post/e-mail          :    tord.kolsrud at imr.no

Webadr/Web Addr     :    http://www.imr.no

Telefon/Telephone    :    (+47) 55236843

Telefaks/Telefax       :    (+47) 55236869

Mobil/Mobile          :    (+47) 91814355

Gate/Street            :    Nordnesgaten 50

Adresse/Address       :    Havforskningsinstituttet

                             P.b. 1870 Nordnes

                             N-5817 BERGEN

                             Norway

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/jobbmarked/attachments/20071114/7c859fd8/attachment.htm 


More information about the jobbmarked mailing list