[NUUG jobbmarked] Stilling i nasjonalt kompetansesenter for fri programvare

heidi at friprog.no heidi at friprog.no
Tue Nov 27 16:30:26 CET 2007


Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare søker etter 
utviklingsleder innen fri
programvare for offentlig sektor.

Stillingens ansvarsområder vil blant annet være:
   *Rådgivning og informasjonsarbeid
   *Kompetansebygging innen fri programvare for offentlig sektor
   *Prosjektgjennomføring
   *Samarbeid med eksterne miljøer
   *Utviklingsoppgaver og FoU-aktiviteter

Søknadsfrist: snarest

Hele stillingsutlysningen finnes her
http://finn.no/finn/job/object?finnkode=11768209&sid=xz1abc00hdP445543
More information about the jobbmarked mailing list