[NUUG jobbmarked] Tre stillinger i IT-divisjonen ved met.no

Jan Ivar Pladsen janip at met.no
Sun Feb 17 23:20:23 CET 2008


Vi søker en utvikler og en prosjektleder til Utviklingsseksjonen 
og en Linux systemkonsulent til Serverseksjonen.

Stikkord er robuste løsninger med høy ytelse, åpne standarder, 
fri programvare, Scrum, PostgreSQL, MySQL, lagringsløsninger, 
Linux, Perl, C++ og WMS.


Arbeidsområder for utvikler:

- utvikle løsninger for presentasjon og distribusjon basert på 
  Web Map Service (WMS) og tilhørende teknologier 

- design og verifikasjon av robuste løsninger med høy ytelse bl.a. 
  for yr.no

- systemutvikling i samarbeid med fagenhetene ved met.no


Arbeidsområder for prosjektleder:

- sikre god kommunikasjon mellom bestiller og utviklermiljø

- lede og kvalitetssikre utviklingsprosjekter basert på Scrum 
  og lignende metoder

- koordinere etablering av og overlevering til 
  driftsorganisasjoner


Arbeidsområder for Linux systemkonsulent:

- installasjon og drift av Linux servere og lagringsløsninger

- arbeid med feiltolerante driftssystemer for Linux servere

- oppbygging og vedlikehold av installasjonspakker for Linux 
  servere og arbeidsstasjoner

- installasjon og drift av relasjonsdatabaser og støttesystemer
  for systemutvikling

- bidra til planlegging av infrastruktur for nettverk og servere
        

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt 

- leder for Utviklingsseksjonen Jan Ivar Pladsen, 
- leder for Serverseksjonen Camilla Vold eller 
- IT-direktør Roar Skålin, 

tlf. 22 96 30 00.


Søknaden må sendes elektronisk.

For fullstendig kunngjøring og for å sende søknad, se
http://met.no/Om_oss/Ledige_stillinger/

Søknadsfrist: 25. februar 2008.


= Om oss =

Meteorologisk institutt (met.no) yter offentlige meteorologiske 
tjenester for sivile og militære formål. Værvarsling, beredskap,
klimaovervåking samt forskning og utvikling innen meteorologi og
oseanografi er blant instituttets viktigste oppgaver.

Deler av produksjonsverktøyet som til nå er utviklet er lagt ut som 
åpen kildekode, se diana.wiki.met.no og wdb.wiki.met.no. Andre 
eksempler på applikasjoner finnes på yr.no, api.met.no, wms.met.no 
og senorge.no.


More information about the jobbmarked mailing list