[NUUG jobbmarked] Interessert i å jobbe med fri programvare?

Kjell Kvinge kjell at easyconnect.no
Wed Jan 16 13:24:52 CET 2008


Hei.

EasyConnect, som driver med nummeropplysning og kataloginformasjon, er 
på jakt etter nye personer til teknisk stab i Bergen. Vi driver med både 
drift og utvikling av løsninger for nummeropplysning, og det aller meste 
vi gjør er basert på GNU/linux og FOSS.

Vi skulle gjerne vært i kontakt med noen som har lyst å jobbe med Linux, 
PHP, Perl og/eller PostgreSQL.

Hvis du er eller kjenner noen som har kompetanse og interesse for dette, 
ta kontakt for mer informasjon.


Hilsen Kjell

-- 
Kjell Kvinge - kjell at easyconnect.no

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/jobbmarked/attachments/20080116/a65e4f7e/attachment.pgp 


More information about the jobbmarked mailing list