[NUUG jobbmarked] Etterretningstjenesten søker en Unix driftsperson

Finn Andersen xiphias256 at gmail.com
Mon Oct 26 21:51:27 CET 2009


Etterretningstjenesten (tidligere Forsvarets etterretningstjeneste) er
Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste. E-tjenesten
fremskaffer informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Den
innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske
interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og
individer. Hensikten med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi
norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som gjelder
utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

For mer generell informasjon om Etterretningstjenesten se
http://www.mil.no/etjenesten


Det er ledig stilling som overingeniør (kode 1087) ved
Etterretningstjenesten, hvor hovedoppgaven er installasjon, drift og
vedlikehold av UNIX infrastruktur, program- og maskinvare.

Det er en fordel med kjennskap til ett eller flere av følgende områder:
* Overordnet prosessforståelse (eks. ITIL rammeverk)
* Skript programmering: Shell (bash), Perl, Ruby
* Automatiseringsverktøy: Puppet, Cobbler
* Overvåkingsverktøy: Nagios, Munin, MRTG/RRDtool
* Operativsystemer: RedHat, Solaris.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 61-64
avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i
Statens pensjonskasse.

Krav til utdanning/tjenesteerfaring:

Det kreves universitets-/høyskoleutdanning i 3-4 år utover
videregående skole innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis
datateknikk eller informatikk. Lang relevant tjeneste/utvist
realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning utover
universitets-/høyskoleutdanning i 1-2 år utover videregående skole.

Det kreves tjenesteerfaring innen datateknikk, og det er ønskelig med
prosjekttjeneste.

Særskilte krav:
Det kreves gode engelskkunnskaper. Stillingen vil etter behov kunne
inngå i hjemmevaktsordning. Personlige egenskaper som samarbeidsevne
og initiativrikhet vektlegges ved tilsetting.

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og
kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk.

Merknad:
Personlige egenskaper som samarbeidsevner og skriftlig og muntlig
fremstillingsevne vektlegges ved tilsetting.


Søknadsfrist: 11 nov 09

Kontakt: Ørjan Torsteinsen, tlf 23 09 46 93

Skriftlig søknad vedlagt CV, kopier av vitnemål, kursbevis og attester
skalmerkes 25/09, og sendes per post til:

            Etterretningstjenesten
            Postboks 193, Alnabru bedriftssenter
            0614 Oslo

Søknader uten kopier av vitnemål, kursbevis og attester vil ikke bli vurdert.More information about the jobbmarked mailing list