[NUUG jobbmarked] Vil du jobbe med Asterisk telefonisystem?

Are Casilla are at astbss.com
Fri Nov 19 08:12:33 CET 2010


Arbeidsoppgaver

Du vil jobbe med utvikling av Ibix, som er vår produktfamilie bygget
rundt Asterisk.

I samspill med kundene våre vil vi dessuten jobbe for å ta en sterkere
rolle innen unified communication fremover.

Ibidium er et lite firma der du får delta i hele prosessen:
- bearbeiding av krav
- evaluering og design av arkitektur
- videreutvikling av database og forretningslogikk
- utforming av brukergrensesnitt
- deltagelse i kundeprosjekter

Erfaring og egenskaper

Du bør ha høyere utdanning innen kommunikasjonsteknologi eller minimum
3 års relevant erfaring fra utviklingsprosjekter. I tillegg til
erfaring fra de relevante utviklingsverktøyene rundt Asterisk (LAMP)
er det fordelaktig om du har erfaring fra programmering med C++ på
Windows-plattformer.

Asterisk er en fullblods telefonsentral. Det er derfor fordelaktig om
du er på trygg grunn i de lavere lagene i en nettverksarkitektur.

Personlige egenskaper

Vi forventer at du er nøyaktig, effektiv og systematisk. Du er
engasjert og tar initiativ, og ikke minst er det viktig at du trives i
et utfordrende faglig miljø der høyt tempo preger arbeidshverdagen. Du
må trives i et lite miljø der du selv har ansvaret for at dine
oppgaver blir gjennomført fullt ut, og vite når du må be om hjelp.

Du bør være kundeorientert, serviceinnstilt og kunne ha mange baller i luften.

Hva vi tilbyr

Hos Ibidium blir du en viktig brikke i den videre byggingen av
selskapet. Sammen skal vi sørge for at virksomheten og enkeltpersonene
som utgjør selskapet utvikler seg i takt.
Du får anledning til å bli spesialist på hele feltet telefoni og
unified communication.
Lønnen er konkurransedyktig

Du finner annonsen her:
http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=25535106

Hvem vi er

Ibidium AS er en nytenkende tilbyder av moderne telefoni til
virksomheter i Norge. Kjerne­virksomheten omfatter levering av
komplette telefonitjenester innen mobiltelefoni og IP-telefoni. Vi
tilbyr et egenutviklet administrasjonssystem til telefonsentralen
Asterisk, med tilhørende sentralbordløsning, samt telefoniutstyr.
Asterisk er åpen programvare og har etablert seg som den ledende
telefonsentralen i det amerikanske markedet. Blant kundene som har
oppdaget fordelene ved leveranser fra Ibidium er Buskerud
Fylkeskommune, Finanstilsynet og Hjemmet Mortensen. Dessuten har
Ibidium levert løsninger til en rekke kraftselskaper, som tilbyr
telefoni til sine kunder.

Ibidium har 9 ansatte, og er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo.
Nå ønsker vi å styrke vårt utviklingsteam for videreutvikling av vår
produktportefølje.

Med Vennlig Hilsen

Are CasillaMore information about the jobbmarked mailing list