[NUUG jobbmarked] UNIX klientdrift

Bjorge Solli bjorge.solli at it.uib.no
Fri Jan 7 11:53:21 CET 2011


Det er lyst ut en overingeniørstilling ved Universitetet i Bergens 
IT-avdeling:

http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=71567

Jobben er underlagt faggruppe Unix og arbeidsoppgaver er drift av Linux- 
og Mac-klienter for universitetets brukermiljø. Vi drifter i dag ca 600 
linuxklienter og er i en prosess for å innføre drift av ca 1000 
macklienter. Den nyansatte vil delta i en gruppe på fire personer som 
har dette som sitt arbeidsområde. Spørsmål kan rettes meg eller mine 
overordnede (kontaktinfo i utlysning).

-- 
Mvh/Regards, Bjørge Solli
Systemarkitekt Unix klientdrift
Overingeniør/Chief engineer at Uni. Bergen, IT, Infrastruktur, Unix
Nygårdsgaten 5. Pb.7800, N-5020 Bergen, Norway. www.uib.no/it
(+47) Tlf: (555)82774 Mob: 91614343 Fax: (555)84299More information about the jobbmarked mailing list