[NUUG jobbmarked] Søker senior infrastrukturingeniør på USIT ved Universitetet i Oslo

Petter Reinholdtsen petter.reinholdtsen at usit.uio.no
Wed Nov 27 18:40:47 CET 2013


Videresender denne stillingsutlysningen fra min arbeidsplass, USIT.
med søknadsfrist 2013-12-02:

Se også
<URL: http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=45280964 >
for detaljer og lenke til søknadsnettsted.


Senior infrastrukturingeniør
----------------------------

Vi søker en teknisk dyktig entusiast med sans for å løse praktiske
problemer på en elegant måte. Du har god forståelse for viktigheten av
solid infrastruktur som en viktig forutsetning for gode tjenester og
en velfungerende organisasjon. Du må kunne vise til erfaring og
forståelse av basis IT-infrastruktur (maskinvare, nettverk,
operativsystem) samt kompetanse på administrasjon og overvåking av
systemer med fokus på automatisering fremfor manuelle rutiner. Ideelt
sett har du god erfaring med systemadministrasjon i stor skala (> 500
noder).

Arbeidsoppgaver
---------------

Hovedvekten av arbeidsoppgavene vil være kontinuerlig videreutvikling,
tilpasning og forbedring av infrastruktur for driftsrammeverk og
overvåking, med fokus på server-operativsystem og nettverk. Du vil
være sentral i arbeidet med tilpasse og videreutvikle et felles
rammeverk for automatisert drift, rollebasert alarmhåndtering og
varsling på tvers av OS, nettverk og lagring. Arbeidet vil være
prosjektorientert i den forstand at oppgavene vil variere over tid, og
at mange oppgaver vil innebære vesentlige elementer av læring. Utover
dette vil oppgaver tilpasses dine interesser for videreutvikling
innenfor rammen av gruppens mandat og tilgjengelige ressurser.

Om gruppe for driftsstøtte (GID)
--------------------------------

Gruppe for IT driftsstøtte (GID) er en av fire grupper i seksjon for
grunndrift (GD) og har ansvar for driftsrammeverk og
overvåkingssystemer for datanett, maskinvare, tjeneroperativsystemer
(Windows/Linux), lagring samt infrastruktur for sentralisert logging,
rapportering og alarm-notifikasjon. Gruppa fokuserer på utvikling av
automatikk og selvbetjening i infrastruktur ved bruk av modulbasert
utvikling og høy grad av gjenbruk. Tjenestene gruppa leverer er i
hovedsak bygget med fri/åpen programvare, og favoriserer bruk av åpne
standarder og protokoller. Gruppa bidrar også med integrering og
utvikling på tvers av gruppetilhørighet i underavdeling for drift.

Kvalifikasjonskrav

 * Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum
  tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle
  oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 * Dyp kunnskap om serveroperativsystemer og administrasjonsrammeverk.
 * Dyp prinsipiell forståelse av infrastruktur og dens rolle i en
  organisasjon.
 * Fleksibilitet, selvstendighet og ansvarsbevissthet.
 * Initiativ og samarbeidsevne.
 * Beherske norsk muntlig og skriftlig

Praktisk erfaring innenfor ett eller flere av følgende områder vil bli
vektlagt

 * Automatisering ved bruk av systemprogrammering i eksempelvis
  Powershell, Perl e.l.
 * Overvåkingsteknologier og -standarder som Nagios, SCOM, WMI, SNMP,
  SMI-S, Netflow etc.
 * Sentralisert loggeinfrastruktur, indeksering og rapportering.
 * CMDB og/eller Knowledge Management -teknologier
 * Nettverksbasert autentisering og autorisering (AD, LDAP, Kerberos).
 * Integrasjon mellom Windows og Linux.
 * TCP/IP-nettverk.
 * Prosjektarbeid og prosjektledelse.
 * Grunnleggende kjennskap til virtualisering og Infrastructure as a
  Service) (eksempelvis HyperV, Vmware, RHEV, Openstack).
 * Grunnleggende kjennskap til opensource teknologier
 * Utvikling eller deltagelse i åpne communities (eksempelvis Open
  Source-prosjekter)

Vi kan tilby:

 * Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
  og inspirerende arbeidsmiljø.
 * Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
 * Gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen
 * God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 * Gode velferdsordninger
 * Trening i arbeidstiden

Stillingen vil bli innplassert som senioringeniør, (SKO 1181) i
lønnstrinn 60-70 kr 499 200 - 601 600 avhengig av erfaring og
kompetanse

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 * søknadsbrev
 * CV

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til
arbeidsresultater frembrakt av ansatte, herunder rettigheter til
forskningsresultater.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om
søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli
oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen?
-----------------------

Kjetil Kirkebø
Telefon 22 85 25 17
Mobil 915 57 978

Trond Hasle Amundsen
Telefon 22 84 00 58
Mobil 900 52 080

Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen

USIT, UiO
---------

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og
undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig
bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en
viktig samfunnsaktør.

USIT - Universitetets senter for informasjonsteknologi leverer
infrastruktur og IT-tjenester/løsninger til Universitetet i Oslo og
universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets
største IT-faglige miljøer med drøyt 250 faste ansatte, en omsetning
på mer enn 300 millioner kroner og arbeider med et bredt spekter
spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT
legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike
oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

-- 
Vennlig hilsen
Petter ReinholdtsenMore information about the jobbmarked mailing list