[NUUG jobbmarked] KSAT søker utviklere og ingeniører

Vidar Tyldum vidar at ksat.no
Wed Dec 23 17:00:34 CET 2015


Kongsberg Satellite Services AS søker systemutvikler, arbeidssted Tromsø!

Vi bygger opp et nytt team som skal jobbe smidig-ish for å realisere
mindre og større prosjekter som krever utvikling av vår interne software.

Vi er ute etter en allsidig og engasjert person som evner å se helheten
i arkitekturen.

Så kjennskap til en eller flere av disse områdene vil være pluss:
 * Perl generelt
 * Mojolicious
 * PostgreSQL
 * AMQP (RabbitMQ)
 * RESTful
 * HTML5/CSS
 * JavaScript
 * Sensu
 * ELK-stacken

Se komplett utlysningstekst på finn.no:
http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=68819884

Vi har også andre stillinger som også kan være av interesse:


Driftsingeniør (turnus på vårt operasjonssenter i Tromsø)
http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=68819745


Systemingeniører (trenger generalister, alt fra Linux til
satellittkommunikasjon er av interesse):
Svalbard:
http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=68819584
Tromsø:
http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=68818877


Ingeniør med GIS-erfaring for planlegging av antenneinstallasjoner over
hele verden:
http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=68819470


Prosjektleder:
http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=68819266


-- 
Best regards,
Vidar Tyldum
 Lead Software Engineer, Kongsberg Satellite Services AS
[Office: +47 77 60 02 74]   [PGP  :    0xAC85F5B9]
[TNOC:   +47 77 60 02 68]   [Email: vidar at ksat.no]

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/jobbmarked/attachments/20151223/afd9e542/attachment.pgp 


More information about the jobbmarked mailing list