[NUUG jobbmarked] Fri programvareløsning for innsyn i Noark 5-uttrekk

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Apr 23 20:00:18 CEST 2017


Jeg kom over følgende anbudsutlysning.  Det var så gledelig å se kravet
om at løsningen må være fri programvare at jeg fikk lyst til å dele det
her.  Jeg er ikke involvert i hverken KDRS eller anbudet forøvrig, men
er involvert i NUUGs bidrag til Nikita-prosjektet, som lager et Noark 5
Tjenestegrensesnitt som fri programvare (ta gjerne kontakt for et
samarbeide).

Her er innledningen til anbudet, hentet fra PDF-en lenket inn fra
<URL: http://www.kdrs.no/nyhetssak/tilbud-p%C3%A5-utvikling-programvare >.


Kravspesifikasjon Noark-5 Innsyn
================================

KDRS har gjennom arkivutviklingsmidler fått etablert et prosjekt som
skal framstille et verktøy som på en enkel måte kan søke fram og hente
fra informasjon fra et Noark-5 arkivuttrekk.  Følgende kriterier legges
til grunn for løsningen:

 * Enkelt å søke fram informasjon.
 * Skal kunne benyttes av personer uten kjennskap til Noark standard.
 * Skal kunne generere presentasjonsversjoner av den informasjonen som
   er søkt fram. 
 * Det skal være enkelt å sette opp løsningen.
 * Kildekoden til løsningen skal være åpent tilgjengelig (Open Source).

Det vil videre i denne kravspesifikasjonen settes opp krav til løsningen
som skal danne grunnlaget for å nå de ovenfor beskrevne kriterier. Hvis
noen av kravene strider mot dette skal KDRS underrettes og leverandør og
KDRS skal i samråd finne fram til den beste løsningen innenfor de gitte
økonomiske rammene.

Vi beskriver videre løsningen med mulige brukeropplevelser og deretter
noen krav som løsningen må tilfredsstille.

Visjonen: «Det skal være enkelt å bruke!»

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the jobbmarked mailing list