[NUUG kart] sende ut pressemelding om openstreetmap.org

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Aug 5 19:09:34 CEST 2007


[Espen Talberg]
> Da har jeg startet på teksten i pressemeldingen. Det finnes sikkert
> noen noen feil og svakheter i det jeg har skrevet, så det bare å
> gjøre de endringene som er nødvendig.

Utmerket å se at den tar form.  Dette begynner å se bra ut.

Jeg mistenkter at vi på gi mer bakgrunnsinfo i pressemeldingen.  Da
jeg forsøkte å forklare OSM til min bestemor, var det åpenbart for meg
at hun ikke hadde et forhold til opphavsrettslovgivingen og
begrensningene der, og jeg måtte derfor begynne med å forklare
lovverket før jeg kunne følge opp med at kartene fra kartverket i
følge lovverket ikke kan brukes til annet enn å se på, og at de som
ønsker å gjøre andre ting må ha kart uten bruksbegrensninger eller
betale for retten til å gjøre mer enn å se.  Jeg mistenker at vår
pressemelding må forklare dette også til journalister.

> Jeg skal forsøke å skrive litt mer i løpet av helga dersom det blir
> behov for det ...

Vi diskuterer innholdet nå på #nuug (irc.freenode.net).  Jeg kunne
tenke meg å sende ut meldingen mandag morgen hvis den er klar.

Vi trenger kontaktpersoner som journalistene kan ringe og sende epost
til.  Noen frivillige?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list