[NUUG kart] Pressemelding fra NUUG: Fribrukskart over verden og Norge lages på dugnad

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Aug 6 14:05:02 CEST 2007


Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2007-08-06.

Denne pressemeldingen finnes også tilgjengelig fra
<URL: http://wiki.nuug.no/pressemelding/200708-osm-kart >.

Fribrukskart over verden og Norge lages på dugnad
=================================================

OpenStreetMap er et prosjekt for å lage og tilby frie geografiske
data, som for eksempel bykart, til alle som ønsker dette. Prosjektet
ble startet fordi mange kart som vi ofte tenker på som frie og
tilgjengelige, faktisk har rettslige eller tekniske begrensninger
knyttet til bruken av disse. Følgende for slike restriksjoner er at
mennesker som ønsker å bruke slike kart kreativt, produktivt eller på
nye måter ikke får lov til dette. Restriksjonene hemmer på en helt
unødvendig måte, og samfunnet får ikke bruke de ressursene som
allerede burde vært tilgjengelig for innbyggere.

Dette gjelder blant annet kartdataene fra Statens Kartverk, hvor vi
allerede har betalt for det aller meste gjennom skatteseddelen. På
tross av dette, er dataene kun er tilgjengelige for selskaper med dype
lommebøker, og selv da med mange begrensninger av hva en har lov å
gjøre med dataene. Som Håkon Wium Lie i Opera skrev i et innlegg i
Dagbladet 13. juni 2007: "Informasjon vi alle har vært med på å
spleise på gjennom skattepengene gjøres altså til produkter vi må
betale dyrt for."

I Europa er det særlig vanlig at myndigheter sitter på kartdata, men
uten at disse gjøres tilgjengelig for folket. For å løse problemet med
mangelen på tilgjengelige kartdata ble OpenStreetMap startet august
2004. OpenStreetMap er et samarbeidsprosjekt på samme måte som
suksessfulle Wikipedia, og det er internasjonal interesse for
prosjektet. Prosjektet vokser, og med snart 10 000 registrerte
brukere, burde dette tilsi at behovet for frie kartdata er stort. Bak
kartdataene står personer som er interessert i kart, geografi og har
tid til å samle inn data med bruk av vanlig GPS-utstyr.

Prosjektet har så langt kartlangt mye av Europa og dekningsgraden av
blant annet England begynner å bli svært god. En av de viktigste
hendelsene i senere tid er at et kartfirma i Nederland (AND) har
frigitt veidata for Nederland samt deler av India og Kina til
OpenStreetMap. Dette er et stort skritt fremover for landene det
gjelder, hvor man kan konsentrere seg om å korrigere feil i de
eksisterende kartdataene og legge til ytterligere informasjon som
sykkelveier og stier.

I Norge fins det gode data i en håndfull områder, deriblant Oslo,
Bergen, Tromsø og flere større og mindre steder som Bryne, Halden og
Hommelvik. I enkelte av disse områdene er kartet også bedre og mer
detaljert enn det man finner tilgjengelig på andre gratis
karttjenester på Internett, se f.eks. kartet over Høybråten.

For endel områder har OpenStreetmap mer oppdaterte kart enn
alternativene. For Nydalen i Oslo er OpenStreetmap.org mer oppdatert
enn f.eks. Gule Sider og Finns kart. Tilsvarende vil en kunne se for
Isle of Man og Bagdad hvis en sammenligner med Google Maps.

Man trenger ikke være spesielt teknologiinteressert for å delta, det
holder at man har tid og lyst til å bidra med sin lokalkunnskap. Det
er også en fin aktivitet for å komme seg ut, og man utforsker
nærmiljøet sitt på en helt ny måte.

Det arrangeres av og til kartsamlinger i et område hvor man samler
folk og kartlegger et område i løpet av en helg. I Bergen ble det
arrangert kartsamling i slutten av Mai, noe som førte til at store
deler av Bergensområdet nå er kartlagt.

Kontaktpersoner
---------------

 Pressekontakt for NUUG,
 Peter N. M. Hansteen, epost peter at nuug no, telefon +47 9807 1263

 Oslo-kartlegger og leder i NUUG,
 Petter Reinholdtsen, epost pere at hungry com

Referanser
----------

 * Hovedsiden til OpenStreetmap-prosjektet
  http://www.openstreetmap.org/

 * Informasjon om den norske delen av prosjektet
  http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Norway

 * Oversikt over hvilke deler av verden som er kartlagt.
  http://www.openstreetmap.org/?lat=0&lon=0&zoom=1&layers=0BF

 * Noen kartutsnitt som bilder:

   Høybråten, Oslo
   http://wiki.nuug.no/pressemelding/200708-osm-kart?action=AttachFile&do=get&target=hoybraten.png

   Oslo sentrum
   http://wiki.nuug.no/pressemelding/200708-osm-kart?action=AttachFile&do=get&target=sentrum.png

 * Steder i Norge med ganske god dekning:

   Oslo
   http://www.openstreetmap.org/?lat=59.929&lon=10.758&zoom=11&layers=0BF

   Bergen
   http://www.openstreetmap.org/?lat=60.390&lon=5.323&zoom=14&layers=0BF
   Bryne
   http://www.openstreetmap.org/?lat=58.731&lon=5.667&zoom=13&layers=0BF

   Hommelvik
   http://www.openstreetmap.org/?lat=63.413&lon=10.798&zoom=14&layers=0BF

   Tromsø
   http://www.openstreetmap.org/?lat=69.672&lon=18.978&zoom=12&layers=0BF

   Kirkenes
   http://www.openstreetmap.org/?lat=69.723&lon=30.052&zoom=14&layers=0BF

   Fredrikstad
   http://www.openstreetmap.org/?lat=59.213&lon=10.946&zoom=13&layers=0BF

   Mandal
   http://www.openstreetmap.org/?lat=58.026&lon=7.452&zoom=15&layers=0BF

   Halden
   http://www.openstreetmap.org/?lat=59.122&lon=11.395&zoom=13&layers=0BF

   Høybråten
   http://www.openstreetmap.org/?lat=59.943&lon=10.930&zoom=15&layers=0BF


More information about the kart mailing list