[NUUG kart] Noen referanser til fritt tilgjengelig kartdata

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Aug 7 23:19:15 CEST 2007


På dagens sosiale samling i NUUG Oslo lovte jeg å sende ut en liste
med referanser til fritt tilgjengelige kartdata. Denne listen er en
samling referanser jeg har funnet i forbindelse med mitt arbeid med
openstreetmap.org. Kanskje noen av disse burde lenkes inn fra
wikisiden til NUUGs kartgruppe?

Free Data
---------
 Cities in the world
  <URL: http://www.maxmind.com/download/worldcities/ >
  <URL: http://mappinghacks.com/data/cities.txt > (smaller, with population)

 Shore lines
  <URL:http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/gshhs.html>

 vmap0
  <URL:http://www.mapability.com/info/vmap0_index.html>

 One world, one map
  <URL:http://www.onemap.org/>

 Landsat images
  <URL:http://mapserver.gis.umn.edu/data2/wilma/mapserver-users/0307/msg00376.html> (error in connection URL and meta info)
  <URL:http://wms.jpl.nasa.gov/>
  <URL:http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi?REQUEST=GetCapabilities>

 Tyles world map
  <URL:http://spatialguru.com/maps/apps/global>

 Messages to mariners
  <URL:http://www.statkart.no/efs/meldingmain.html>

 "Gratis kart til bønder"
  <URL:http://odin.dep.no/lmd/norsk/tema/areal/nyheter/020021-210002/dok-bn.html>
  <URL:http://www.statkart.no/geovekst/veileder/07-retth/Rettigheter171001.doc>
  <URL:http://dmk.nijos.no/dmkrettigheter.htm>
  <URL:http://dmk.nijos.no/tillatelsesnr-rettighetsmerking.doc>

 "FOR 2004-05-10 nr 736: Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen."
  <URL:http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040510-0736.html>

 "Kart og geodata som infrastruktur i ressursforvaltning på fylkesnivå"
  <URL:http://odin.dep.no/filarkiv/165870/Kart_og_geodatat.pdf>

 "Kartpolitikk"
  <URL:http://odin.dep.no/md/planlegging/kartdata/bn.html>

 "Real-Time Collaborative Mapmaking"
  <URL:http://slashdot.org/article.pl?sid=02/12/02/1922241&mode=nested&tid=126>

 CIA World Fact book vector map
  <URL:http://frmas.free.fr/li_1.htm>
  <URL:http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/>

 Viewfinder - elevation data and russian maps
  <URL:http://www.sol.co.uk/v/viewfinder/technical.htm>

 The Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) - elevation data
  <URL:http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/>

 European rivers
  <URL:http://agrienv.jrc.it/activities/catchments/ccm.html>

 Global Map
  <URL:http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi?page=Summary>

 VRML globe generator
  <URL:http://www2.evl.uic.edu/pape/vrml/etopo/>

Exchange formats
================

We need at least two formats. One to submit collected GPS tracks, and
one to export finished map files.

 GPX - GPS Exchange Format
  <URL:http://www.topografix.com/gpx.asp>

 IGC data file format
  <URL:http://www.fai.org/gliding/gnss/tech_spec_gnss.pdf>

 ESRI Shapefile format
  <URL:http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf>

 SOSI - map format
  <URL:http://www.statkart.no/IPS/?template=standard>.
  <URL:http://www.statkart.no/standard/sosi/html/sosi.htm>
  <URL:http://www.statkart.no/standard/sosi/html/div/intr_eng.htm>

 International geographic information standards - ISO 19100 series
 ISO/TC 211 - Geographic Information/Geomatics
  <URL:http://www.isotc211.org/>

 Geographic Markup Language
  <URL:http://www.gmlcentral.com/>
  <URL:http://www.opengis.org/docs/02-023r4.pdf>
  <URL:http://www.galdosinc.com/files/GML2-EnablingTheGeoSpatialWeb.pdf>

 US Census Bureau TIGER/LINE format
  <URL:http://www.topodepot.com/Docs/Doc_Tiger.htm>

Storage format
==============

 OpenGIS
  <URL:http://www.opengis.org/docs/99-049.pdf>

 PostGIS
  <URL:http://www.postgis.org/>

 Proposed storage format for roads/gps points in postgis
  <URL:http://uo.space.frot.org/freemap/tracks.sql>

Viewers
=======

 Flighttrack
  <URL:http://flighttrack.sourceforge.net/>

 GPS 3D
  <URL:http://www.mgix.com/gps3d/>

 http://tuxmobil.org/navigation_gps.html

 NavSys MapEditor
  <URL:http://www.navsys.org/mapeditor/>

 MapServer
  <URL:http://mapserver.gis.umn.edu/>

 Thuban
  <URL:http://thuban.intevation.org/>

 JUMP (java)
  <URL:http://www.vividsolutions.com/jump/>
  <URL:http://openjump.org/wiki/show/HomePage>

 Earth3D
  <URL:http://earth3d.org/>

Applications
============

 Roadmap
  <URL:http://roadmap.digitalomaha.net/>

 Roadster
  <URL:http://linuxadvocate.org/projects/roadster/>

 NavSys
  <URL:http://www.navsys.org/>

Protocols
=========

 WAAS/EGNOS
  http://gps.faa.gov/Programs/WAAS/waas.htm
  http://www.esa.int/export/esaNA/GGG63950NDC_index_0.html

 NMEA
  <URL:http://vancouver-webpages.com/peter/nmeafaq.txt>
  <URL:http://www.nmea.org/pub/0183/>
  <URL:http://gpsd.berlios.de/NMEA.txt>
  <URL:http://nmeatool.nmea2000.de/download/0183.pdf>

 HAiCOM GPS HI-204E
  <URL:http://www.haicom.com.tw/gps204E.htm>
  <URL:http://www.haicom.com.tw/driver/204E-(H).zip>
  <URL:http://homepages.tig.com.au/~robk/gpsrx/gpsrx01.htm>

 EverMore BBP1202 (chipset in HI-204E)
  <URL:http://www.twintrading.co.kr/pdf/himark/bbp120brief.pdf>
  <URL:http://www.emt.com.tw/webPage/product_view.php?product_type=2&product_id=2&series_name=G-Mouse&series_id=3>
  <URL:http://www-ri.hive.no/nmea/GM-X205_UG_revB.pdf>
  <URL:http://www.acte.no/techstuff/gps/GM-305%20User%20Guide%20revC.PDF>

 SiRF chipset (chipset in HI-204S)
  <URL:http://www.rayming.com/download/NEMA_commands.pdf>
  <URL:http://gpsd.berlios.de/sirf_protocol.pdf>

http://gpsd.berlios.de/hardware.html

http://www-128.ibm.com/developerworks/wireless/library/wi-enable.html
http://www.dcs.gla.ac.uk/~jp/snd-bt-sco/
http://www.dcs.gla.ac.uk/~jp/snd-bluez-sco/

Related projects
----------------

 Free GIS data
  <URL:http://freegis.org/>

 Overview document
  <URL:http://webgis.dyndns.org:8080/giswiki/attach?page=OpenSourceGIS%2F2004-05-OSS-Briefing.pdf>

 Uninetts kartprosjekt
  <URL:http://www.uninett.no/publikasjoner/prosjektrapport/kart-spes.pdf>

 <URL:http://www.bb-c.de/rjhb/url/sci/geo.html>

 <URL:http://www.seattlemap.org/>

 Tools to upload/download from OSM
 <URL:http://scm.kforge.net/plugins/scmsvn/cgi-bin/viewcvs.cgi/freemap/osm/?root=consumotronic>

 OpenLayers viewer of OSM data
  <URL:http://crschmidt.net/mapping/openlayers/osm>

 NUUGs kartgruppe
  <URL:http://wiki.nuug.no/grupper/kart>More information about the kart mailing list