[NUUG kart] Gårdstun

Espen Talberg espental at gmail.com
Thu Aug 16 18:25:11 CEST 2007


Jeg har noen gårdstun som jeg vil markere i OSM, men jeg finner ingen 
tagger som passer så godt. Har noen tips til hvordan jeg kan tagge gårdstun?

Gårdstun:
- alltid skilt illustrert med et utropstegn
- i tillegg noen ganger skilt illustrert med en hest
- i tillegg noen ganger fartsbegrensing på 30 km/h


Espen Talberg


More information about the kart mailing list