[NUUG kart] Markering av store innsjøer i Norge

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sun Aug 19 00:00:07 CEST 2007


On 18. aug. 2007, at 17.54, Espen Talberg wrote:

> Etter pressemeldingen som ble publisert hos Linux1 [1] så kom den en
> litt humoristisk kommentar om at ikke Mjøsa er tegnet på kartet 
> engang.
> Etter å ha lest dette så fikk jeg lyst til å legge til Mjøsa med 
> bilder
> fra Lansat. Jeg begynte med Vannsjø - som jeg kjenner til - mens jeg
> eksperimenterte.

Flott at noen får lagt inn slikt!

> a) Jeg har sett at både natural=water og natural=coast_line finnes. 
> Selv
> så ville jeg tro at natural=water er et bedre valg med tanke på at det
> ikke er hav men innsjøer (ferskvann) som skal tegnes opp. Jeg begynte
> med natural=water på Vannsjø også, men fant ut at 
> natural=coast_line er
> enklere å jobbe med i JOSM når jeg har mappaint aktivert. Jeg ser også
> at natural=water er brukt tidligere andresteder, _men_ ikke på feks de
> store innsjøene i Sverige. Noen som har kommentarer til alt dette og
> evnt tegnet opp innsjøer før?

Det virker veldig rart å kalle bredden på en innsjø for en kystlinje, 
en mulig grunn til at dette har vært gjort er nok at tiles at home kan 
fylle "hull" i vannet som kan oppstå om innsjøen er så stor at en 
hele tile på zoom 12 ligger utenfor.

Jeg syns det virker riktigere å tagge det natural=water og så evt. 
prøve å løse evt. problemer rendringsmotorer får med dette i stedet 
for å tagge det som noe annet enn det det er.

> b) På informasjonssiden om natural=coast_line så foregår det en
> diskusjon eller forslag omkring natural=coast_line. Ved å velge
> natural=water så kan eventuelle senere problemer kanskje unnvikes?

Den diskusjonen foregikk for et års tid siden og er nok ikke så 
relevant lenger.

> c) Jeg har forstått at kystlinjer er dynamiske og vil endres hele 
> tiden.
>  Jeg vil tro at lansat er kilden til kystlinjene som finnes i OSM, 
> men
> innsjøer er mindre og krever kanskje en større nøyaktighet for å bli
> korrekte nok på lavere zoom-nivåer. Er det noen betenkligheter med å
> bruke Lansat/lakewalker til jobben?

For de fleste områdene er landsat det beste vi har tilgjengelig, hvis 
du ikke melder deg frivillig til å gå/padle rundt alle innsjøene med 
en GPS ;)

For områder dekt av yahoo flyfoto kan man vurdere å bruke disse for 
bedre nøyaktighet, men for de aller fleste formål er landsat- 
nøyaktighet greit nok, så får man heller korrigere der det er nødvendig.

Så fyr i gang, så får vi heller korrigere litt i etterkant

> d) lakewalker gir noen feil når skriptet traverserer rundt innsjøene.
> Ett problem er skydekke som kan forårsake noen gale beregninger. 
> Finnes
> det et annet alternativ til Lansat/lakewalker som kan gi et mer 
> nøyaktig
> resultat? (Jeg har sett Almien coastlines, men at overgangen til 
> OSM 0.4
>  muligens gjør denne ubrukelig.)

Om PGS-datasettet som scriptet til Almien bruker hadde hatt disse 
innsjøene så hadde de nok vært importert allerede, importscriptet er 
allerede kjørt for sørnorge.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
More information about the kart mailing list