[NUUG kart] Vei på rekkehusfelt

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Sun Aug 19 14:33:15 CEST 2007


Espen Talberg wrote on 19.08.2007 13:03:37:

> Sverre Didriksen wrote:
> > Jeg er litt i tvil om hvordan veier på rekkehusfelt skal tag'es.  I 
> > utgangspunktet er jo dette veldig smale veier hvor bare kjøring i 
> > forbindelse med varetransport, eldre/invalide, etc er tillatt.  Skal 
man 
> > da bruke highway=residential eller f.eks. higway=service som er en 
smalere 
> > type vei?
> 
> Jeg lurer også på dette, og til nå så har jeg markert disse veien så 
> fremt det er mulig å kjøre, sykle eller gå der.
> 
> Hvis jeg har sett restriksjoner så setter jeg dette opp. I noen 
> tilfeller markerer jeg gaten med følgende:
> highway=residential
> access=premissive
> foot=yes
> bicycle=yes
> 
> Jeg tror ikke at service bør brukes i rekkehusområder siden det er et 
> boligfelt det er snakk om.
> 

Ok, da gjør jeg det på samme måte.  Høres fornuftig ut.

-Sverre
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20070819/d572fe94/attachment.htm 


More information about the kart mailing list