[NUUG kart] Vei på rekkehusfelt

Espen Talberg espental at gmail.com
Sun Aug 19 18:35:26 CEST 2007


Håkon Enger wrote:
> On Sun, 19 Aug 2007, Espen Talberg wrote:
>> Jeg tror ikke at service bør brukes i rekkehusområder siden det er et
>> boligfelt det er snakk om.
> 
> Jeg, derimot, mener service bør brukes. Ihvertfall hvis det er snakk om 
> en privat vei (tilhører borettslaget, el.l.). 
> highway=unclassified/residential betyr kommunal vei.

Jeg ser poenget, men etter å ha lett etter mer informasjon omkring 
detaljene så er jeg fortsatt i tvil om hva som vil være riktig.

Wikien for norske forhold gir meg ikke noe klart svar:
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/No:Map_Features#County_and_municipality_kept_infrastructure_roads_.28hierarchy_sorted.29

Den sier at service er for "småvei i industriområde + campingplass ol." 
og at residential er for "småvei i boligfelt". Jeg finner ikke noe som 
sier at service er for private veier, mens residential er kommunale. Det 
finnes egnede tagger som kan beskrive veien som privat i begge 
tillfeller. Etter å ha søk andre steder etter mer info så blir ikke 
dette noe mer åpenbart heller, men muligens jeg har vært litt for 
overfladisk når jeg har lett.

Når jeg ser for meg et rekkehus så ser jeg for meg at det er mulig å 
kjøre frem til døra for beboere, men at gjennomkjøring og parkering kan 
være forbudt. Service og residential fungerer vel i begge tilfeller, men 
jeg heller mot residential med tagger som forklarer de begrensninger som 
finnes på bruken av veien.

Dersom service brukes om privat småvei slik som i disse tilfellene så 
vil jeg selvfølgelig endre praksis :-)


Espen Talberg


More information about the kart mailing list