[NUUG kart] Par spørsmål om tagging - Openstreetmap

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sun Aug 19 19:05:03 CEST 2007


On 19. aug. 2007, at 18.56, Vegard Wærp wrote:
> 1. Tagging av veier som har felles trasé
> Her i Kongsberg deler E134 og Riksvei 40 trasé et stykke. Hvordan  
> tagges
> dette? Lager man en way med ref="E134,RV40" eller noe lignende, lager
> man to ways som bruker de samme segmentene, men med hver sin ref,  
> eller
> gjør man det på en helt annen måte?

Fra http://wiki.openstreetmap.org/index.php/ 
No:Map_Features#Other_mapping_norms: ref=EXX/RVXX, int_ref=EXX,  
nat_ref=RVXX.

> 2. Fylkesveier
> Når det gjelder fylkesveier, tagger man ref=FVXX, eller kun ref=XX?  
> Det
> står kun at man skal bruke highway=secondary, ikke hva man skal ha i
> ref-taggen på
> <http://wiki.openstreetmap.org/index.php/ 
> No:Map_Features#County_and_municipality_kept_infrastructure_roads_. 
> 28hierarchy_sorted.29>

ref=FVXX

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
More information about the kart mailing list