[NUUG kart] Vei på rekkehusfelt

Espen Talberg espental at gmail.com
Sun Aug 19 21:52:11 CEST 2007


Håkon Enger wrote:
> Jeg tror ihvertfall at etablert praksis er å bruke highway=residential 
> for kommunale veier i boligfelt. Jeg mener det er logisk å markere slike 
> private veier som "mindre" enn de kommunale veiene, og har brukt 
> highway=service for slike veier. Ser ikke helt at det skulle være noen 
> grunn til å gjøre forskjell på private småveier i industrifelt og i 
> boligfelt. (landuse=industrial/residential indikerer om området blir 
> brukt til industri eller boliger, evt. kan man bruke 
> abutters=residential sammen med highway=service.)

Det er greie argumenter for begge måtene å tagge slike gater på synes 
jeg. Begge fungerer. Derimot heller jeg mot highway=residentail dersom 
veien har et navn, og ser bort i fra om veien er privat eller ikke.

Hvordan høres følgende påstand ut?
Hvis småveien har et navn, dvs ligger ved hus med gateadresser, så 
brukes residential. Hvis småveien ikke har gatenavn så brukes service.

Hvis vi kan bli enige om noe lignende denne påstanden så blir veier 
markert som service de veiene som går til en gjenstand/plass uten 
adresse. Jeg ser for meg følgende eksempler: småveier til 
transformatorhus, småveier for vedlikehold av diverse som feks 
togskinner, småveier bak butikker, småveier til lasteramper, småveier 
til garasjeanlegg, småveier til resirkuleringsstasjoner osv ...

nb! Småveier i industrifelt kan jo selvfølgelig også ha navn. Hvis disse 
har navn så har jeg ikke et godt alternativ til tagg utenom service 
eller unclassified.


Espen TalbergMore information about the kart mailing list