[NUUG kart] Vei på rekkehusfelt

Håkon Enger hakon.enger at fys.uio.no
Sun Aug 19 22:13:45 CEST 2007


On Sun, 19 Aug 2007, Espen Talberg wrote:

> Det er greie argumenter for begge måtene å tagge slike gater på synes
> jeg. Begge fungerer. Derimot heller jeg mot highway=residentail dersom
> veien har et navn, og ser bort i fra om veien er privat eller ikke.

Vel, jeg heller mot highway=service for private veier og residential for 
kommunale. Siden vi allerede spesifiserer at primary betyr riksvei og 
secondary betyr fylkesvei mener jeg det er det som passer best inn i det 
etablerte systemet. Navn kan spesifiseres uavhengig av veitype.

   Håkon


More information about the kart mailing list